2017-01-17

Protektionister utan gränser

Bland alla de beskyllningar de i dessa dagar allt mer trängda progressiva ångvältarna och deras pellefantsocialistiska kusiner börjat rikta mot sina motståndare, återfinns högljudda anklagelser om protektionism. Dessa anklagelser är i sak inte grundlösa, men den indignation med vilken de slungas ut saknar inte bara täckning, utan vittnar också om en utbredd dubbelmoral.

Ett slående exempel på detta har vi sett i samband med brexit. Förespråkarna av ett brittiskt EU-utträde har konsekvent utmålat som just protektionister, men allt sedan folkomröstningen har landets regering arbetat hårt för att bibehålla nuvarande handelsvillkor. Från det förment frihandelsvänliga EU:s toppskikts sida, däremot, är man helt öppen med att man ser just protektionistiska åtgärder som ett lämpligt sätt att straffa Storbritannien.

Det är med andra ord EU, och inte Storbritannien, som utgör en kraft för protektionism i sammanhanget. Skrapar man lite på ytan visar sig snabbt andra sprickor i den frihandelsvänliga EU-retoriken. Att de så kallade "frihandelsavtal" EU sluter med andra länder är tusentals sidor långa och tar många år att förhandla fram beror nämligen på att de inte är frihandelsavtal över huvud taget, utan ytterst komplicerade avtal för reglering av handel.

Ett annat exempel på den falska retoriken om frihandel är hur många debattörer gör en stor sak av Donald Trumps protektionistiska retorik. Vad man däremot talar betydligt tystare om är att Trump i detta avseende inte skiljer sig särskilt mycket från Hillary Clinton. Tvärtom, i fjolårets presidentsvalsdebatter närmast tävlade hon med Trump om att vara den av dem som framstod som mest protektionistisk.

Ett tredje exempel som illustrerar graden av förljugenhet i diskussionen återfinner vi på närmare håll i form av Tullverket. Myndigheten har 2 000 anställda och försvårar årligen den internationella handeln genom att ta in åtskilliga miljarder i tullavgifter. Kort sagt, Tullverket är en jättemyndighet vars främsta uppgift är att bekämpa frihandel.

Frihandel i ordets rätta bemärkelse är en grundpelare i varje fritt samhälle. Politiker världen över, och från båda sidor av det politiska spektret, är dock rörande eniga om att frihandel inte är något särskilt önskvärt. Att en del av dem trots detta inte drar sig för att använda begreppet "protektionist" som ett skällsord, säger en hel del om vidden av den dubbelmoral de ägnar sig åt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.