2018-10-05

Att vara liberal är att inte förmå skilja orsak från verkan

Torsdagens huvudledare i Dagens Nyheter hade Bosnien-Hercegovina som tema, och kan med fördel sammanfattas med följande citat, som utmärkt fångar essensen av textens budskap och analys:
"Bosnien borde ha lärt oss något om hur potent och dödligt det nationalistiska giftet är. Men vi tycks inget ha lärt. I stället injiceras nu detta gift i land efter land i Europa".
Denna av socialliberaler så omhuldade tes, illustrerar också väldigt väl med vilka glasögon socialliberalen faktiskt betraktar världen. I artikeln antyds att ett underskönt drömland i början av 1990-talet plötsligt och oväntat infekterades av nationalismen, med ett blodigt inbördeskrig som följd. Denna nationalism utgör alltjämt landets stora problem, och sprider sig nu till andra länder vilket medför en konkret risk för en snarlik utveckling där, menar Dagens Nyheter.

Vad man på Dagens Nyheter i och med detta avslöjar, är en slående oförmåga att skilja orsak från verkan. De etniska spänningar som exploderade i Bosnien var inte resultatet av ett utbrott av nationalism, utan konsekvensen av att landet (och då i första hand till följd av århundraden av turkisk ockupation) var multietniskt. Så länge landet löd under ottomanskt, habsburgskt och auktoritärt jugoslaviskt styre, kunde dessa spänningar hållas tillbaka. I samma ögonblick som folkviljan fick fritt spelrum, exploderade dock de spänningar som hade byggts upp under ett halvt årtusende.

Bosnien föll inte offer för en plötslig våg av nationalism. Det krig som bröt ut i landet var konsekvensen av att man över en natt avvecklade det auktoritära styret i ett etniskt väldigt splittrat samhälle. Detta var en brutal påminnelse både om att en fredlig demokrati inte infinner sig automatiskt bara för att enväldet störtas, och om att den ohejdade progressiva optimismen kan vara synnerligen farlig. En påminnelse de ständigt så oförblommerat rationalistiska socialliberalerna dessvärre gjort det till en specialitet att fullständigt bortse från.

Att nationalismens "gift" nu "injiceras" i "land efter land" beror inte, till skillnad från vad Dagens Nyheter antyder, på att nationalistiska demagoger fått en farsot att sprida sig över världen. Att nationalismen växer beror på att de flesta av västvärldens nationalstater nu, efter att den politiska klassen valt att fullständigt ignorera folkviljan, i snabb takt blir mångkulturella. Den framväxande nationalismen är en naturlig och synnerligen förutsägbar motreaktion på detta, inte en ny kraft som helt utan förvarning plötsligt äntrat arenan.

Ju mer mångkulturella västvärldens länder blir, desto mer lik kommer deras respektive inre dynamik också bli Bosniens. Dagens Nyheter har därmed helt rätt i att detta land utgör ett varnande exempel, men inte på det sätt den tafatte och Proust-läsande socialliberalen tror. Bosnien illustrerar inte faran med nationalismen, utan med ett etniskt heterogent samhälle. Den nationalism Dagens Nyheter varnar för är ett symptom på de spänningar som nu växer sig starka, inte deras orsak. Orsaken är i stället det stora genomslaget för exakt den politik som man på Dagens Nyheters ledarsida gång på gång hysteriskt förklarar vara den enda rätta.