2011-11-12

Italian Twists

"Italien känner inte av någon kris. Restaurangerna är fullsatta, flygplanen fullbokade och turistorterna likaså" deklarerade Berlusconi så sent som förra veckan. Att han nu lovat att avgå har avgått skall antagligen ses i ljuset av att han i praktiken har förlorat sin parlamentariska majoritet, snarare än som ett tecken på att han erkänner att han hade fel och nu börjat sätta landets intressen före sina egna.

Genom att avgå när nöden är som störst (före den blir ännu värre, det vill säga) kan han likväl utmåla sitt beslut som just en altruistisk gest, och gå med hedern i behåll. Eller åtminstone intala sig detsamma - från folket på gatan kommer andra omdömen som till exempel "han har kört landet i botten, och skämt ut oss i omvärlden". Att han sedan blivit vald tre gånger är förstås en annan femma...

Vad den förlamade italienska politikerkåren inte lyckas åstadkomma på årtionden försöker man nu åstadkomma under en helg, med ett krispaket och en - tilltänkt - ny regering. Imponerade på sitt sätt, men antagligen för lite och för sent. Den föga demokratiske Vladimir Putin sörjer emellertid Berlusconis avgång, och föreslår dessutom en övergång till ett mer ryskt system för att "överbrygga klyftan mellan den styrande eliten och folket". Yeah!

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12