2012-01-14

Den svåra konsten att trycka på rätt knapp

"Att likna Sveriges riksdag vid ett knapptryckarkompani är inte helt nytt", inleder SvD idag en recension av boken Knapptryckarkompaniet av den före detta riksdagagsledamoten Anne-Marie Pålsson. När en före detta ledamot beskriver riksdagen som ett organ vars huvudsakliga uppgift är att rösta enligt partilinjen så finns det såklart anledning i att lyssna på kritiken. I synnerhet då den svenska riksdagen i en internationell jämförelse har väldigt många ledamöter och dessa därtill åtnjuter allehanda former av förmåner och generösa politikerpensioner.


Vad jag reagerar mest över är dock den bild som SvD låter illustrera artikeln. Bilden visar det knappsystem som används vid riksdagsvoteringar. Detta system är som synes pedagogiskt utformat, med såväl beskrivande texter som tydlig färgkodning. Detta har emellertid inte hindrar riksdagsledamöter från att vid ett flertal tillfällen rösta fel i voteringar. Att detta ibland sker när många beslut tas samtidigt är förståeligt, men när det sker i viktiga frågor och först efter en lång debatt är det desto mer uppseendeväckande.

En reducering av riksdagens storlek kombinerat med ett starkare inslag av personval skulle få till följd att konkurrensen om platserna blev betydligt hårdare. Kanske skulle detta även leda till att kvaliteten på våra folkvaldas arbete gick upp ett steg eller två...

SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.