2012-01-14

Den svåra konsten att trycka på rätt knapp

"Att likna Sveriges riksdag vid ett knapptryckarkompani är inte helt nytt", inleder SvD idag en recension av boken Knapptryckarkompaniet av den före detta riksdagagsledamoten Anne-Marie Pålsson. När en före detta ledamot beskriver riksdagen som ett organ vars huvudsakliga uppgift är att rösta enligt partilinjen så finns det såklart anledning i att lyssna på kritiken. I synnerhet då den svenska riksdagen i en internationell jämförelse har väldigt många ledamöter och dessa därtill åtnjuter allehanda former av förmåner och generösa politikerpensioner.


Vad jag reagerar mest över är dock den bild som SvD låter illustrera artikeln. Bilden visar det knappsystem som används vid riksdagsvoteringar. Detta system är som synes pedagogiskt utformat, med såväl beskrivande texter som tydlig färgkodning. Detta har emellertid inte hindrar riksdagsledamöter från att vid ett flertal tillfällen rösta fel i voteringar. Att detta ibland sker när många beslut tas samtidigt är förståeligt, men när det sker i viktiga frågor och först efter en lång debatt är det desto mer uppseendeväckande.

En reducering av riksdagens storlek kombinerat med ett starkare inslag av personval skulle få till följd att konkurrensen om platserna blev betydligt hårdare. Kanske skulle detta även leda till att kvaliteten på våra folkvaldas arbete gick upp ett steg eller två...

SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12