2012-01-12

Moralismens unkna ansikte

När man ser tillbaka på Studio S:s numera legendariska reportage om videovåldet eller Siewert Öholms ökända varningar för hårdrockens skadeverkningar kan det lätt framstå som att vi har blivit mer upplysta sedan dessa program sändes. En snabb titt i dagens nyhetsflödande gör det dessvärre smärtsamt tydligt att så inte är fallet. Debatten om datorspelens skadeverkningar är inte bara långt ifrån död, den har nu också lett till ett präktigt forskargräl. Det finns säkert en och annan risk med våldsamma datorspel, det finns säkert också en och annan fördel. Vetenskapligt belagda för- och nackdelar kan dock snabbt hamna i skymundan när det finns en agenda med i bilden.

Jag misstänker dock att i det aktuella fallet så handlar debatten i grund och botten inte om forskning, utan om moralistiska principer. Kan vetenskapen tillhandahålla ett argument eller två som styrker din tes är dessa såklart välkomna, men skulle den tillhandahålla det motsatta så är detta knappast något som kommer med i din rapport. Det skulle förvåna mig om inte de nu aktuella forskarna i själva verket är människor som redan från början på rent principiella grunder hyste en djup misstänksamhet mot de våldsamma datorspelen. Jag misstänker därför att deras forskning mest bör ses som ett försök att klä deras moralistiska hållning i vetenskapliga termer.

Samtidigt håller Kristdemokraterna regeringen gisslan i frågan om kravet på sterilisering i samband med könsbyte. Dagens kristdemokrater är mediatränade nog att inte motivera detta med vare sig Gud, gamla testamentet eller tal om "onaturligt beteende". De försöker istället framställa sig som visa och reflekterande, och gömmer sin unkna moralism med motiveringen att "det är viktigt att vi står fast vid försiktighetsprincipen och inte rusar iväg med lagstiftning. Den här frågan behöver vi titta lite djupare på". Att människor själva skulle vilja ha ett ord med i spelet om sin framtida fortplantningsförmåga har uppenbarligen inte fallit dem in.

Moralismen är en unken ideologi. Den undergräver forskningens oberoende och den förhindrar människor från att leva sina liv i fred, utan att andra människor lägger sig i med vad de inte har att göra.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Att gå från att vara man - o ha 3 barn - till att vara kvinna o sen påstå, att alla har rätt till att få barn - knäppt! Ingen har rätt till något som helst. Moralism ? Inte ett dug - utan tänk - någon enskild gång bara - på barnens villkår, inte endast på "din rätt" TACK!

Niklas sa...

Den första frågan: Det finns lika lite vetenskap i detta som i fallet med våldsamma filmer. En del kan bli aggressiva, andra inte. Man kan därför inte påstå att alla barn blir våldsamma av det. Dessutom är det så att spel med våld i normalt har en åldersgräns på 15 eller 18 år, precis som med film. Dessa spel är avsedda för vuxna. Spel är nämligen inte bara för barn, som många tydligen tror.

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12