2012-01-22

Drev, läckor och komplotter

En påfallande stor andel av svenskarna tycks idag vara av åsikten att det var ett hänsynslöst mediedrev som avsatte Håkan Juholt. Hans egna misstag tycks enligt samma personer mest handla om petitesser, och jämförelser med Carl Bildts och dennes påstådda "krigsförbrytelser" är ett återkommande tema i denna lätt konspiratoriska analys.

Det förefaller mig väldigt märkligt att så många socialdemokrater på vänsterkanten och vänsterpartister så lättvindigt avfärdar till exempel Juholts lägenhetsaffär. Den handlade trots allt om att någon med en månadslön på 150 000 kronor utöver detta lyfte 80 000 kronor om året i bostadsbidrag, varav hälften i direkt brott mot regelverket. Jag har väldigt svårt att tro att samma personer hade avfärdat det inträffade som en petitess om till exempel Reinfeldt hade gjort sig skyldig till samma sak...

Jag håller dock med om att det fanns ett inslag av drev över nyhetsrapporteringen. Varje misstag som Juholt begick blev som jag tidigare skrivit om till förstasidestoff direkt, även om samma misstag begånget av någon annan partiledare i vissa fall förmodligen knappt hade lett till ens en notis i tidningarna. Men att utmåla det som en komplott från medias eller högerns sida blir bara löjligt.

Övriga partier har legat väldigt lågt under hela historien. Juholt själv har å sin sida generöst försett media med material att skriva om. Om det fanns en komplott med i sammanhanget så orkestrerades denna i så fall från Sveavägen 68. Resultatet från vartenda möte har läckt ut till media direkt, och tidningarna har därför i detalj kunnat beskriva vad som skett på alla slutna möten, vem som tycker vad och vem som ogillar vem. Juholts avgång och formerna för denna slogs upp stort av media ett halvt dygn före den faktiskt inträffade, trots att ytterst få människor hade varit med på det aktuella mötet och således visste vad som hade hänt eller vad som därefter skulle ske.

Vad vi har bevittnat har varit resultatet av ett veritabelt inbördeskrig inom det socialdemokratiska partiet, en orgie i krypskytte, dolkstötar, illojalitet, auktoritetsundergrävande, falskspel och falska handslag och lojalitetsförsäkringar. Juholt själv är inte oskyldig i sammanhanget heller, han rapporteras ha spelat precis samma roll själv under tiden före Mona Sahlins avgång.

I bästa fall har detta bottnat i en strävan att från kombattanternas sida nå ut med sina respektive politiska övertygelser. Mer sannolikt är nog tyvärr att det i många fall snarare handlat om omsorg om den egna karriären. Resultatet är att det parti som en gång sågs som statsbärande idag har blivit till en dokusåpa.

Ab, Ab, Ab, Ab, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SVT, SVT, SVT, SVT, SVT, SVT, SVT, SR, Exp, Exp