2012-02-06

Carl B Hamilton får ett utbrott


Samtidigt som den den grekiska kollapsen rycker allt närmare fortsätter Carl B Hamilton, envist men alltmer ensam, att förespråka ett svenskt EMU-medlemskap. Idag går han också till attack, inte bara mot motståndarna till europakten, utan mot alla som försökt säkerställa ett visst marginellt svenskt inflytande över densamma. I en orgie av bisatser, citat, versaler och hakparenteser så ondgör sig Hamilton över hur ledande svenska politiker "hade mage" att kräva att få deltaga på sammanträden.

Hamilton gör en historisk parallell med Raoul Wallenberg. Wallenbergs osjälviska agerande hyllas av de svenska politikerna, menar Hamilton, samtidigt som man genom att själviskt kräva medbestämmande i europakten skymfar hans minne med sin egoism. "Ser ni inte parallellerna och paradoxen?" frågar en frustrerad Hamilton läsarna.

Nej greve Carl Peter Bastiat Hamilton, jag ser inga paralleller eller paradoxer. Jag ser en pompös och nedlåtande människa som, trots att han totalt tappat verklighetsförankringen, ser ned på folk som är betydligt visare än han själv.

DN, DN, DN, SvD, SvD, SVT, SVT, SR, SR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.