2012-02-03

"Nödlånet" motsvarar 115 % av den svenska statsskulden

Ännu ett program med grekiska stödlån är på väg att bli verklighet. Denna gång är det 145 miljarder euro som skall betalas ut till landet, en summa som i sig är väldigt abstrakt och svår att greppa. Då den grekiska befolkningen motsvarar ungefär 120 procent av den svenska och landets ekonomi är något mindre än Sveriges kan därför en jämförelse med den svenska statsskulden vara på sin plats. Resultatet är rätt nedslående, enbart de nya nödlånen motsvarar cirka 115 procent av den svenska statsskulden.

Nödlånet motsvarar också 44 procent av den totala grekiska skuldbördan år 2010. Detta innebär inte att landets skulder kommer att öka med motsvarande belopp. Då landet fortfarande inte uppnått en balanserad budget kommer såklart en del av pengarna gå till att finansiera den grekiska statens fortsatta vårdslösa utbetalningar av löneförmåner och liknande. Merparten kommer dock gå till att ersätta gamla lån som löper ut och måste återbetalas. På detta sätt kommer banker och andra som köpte grekiska statspapper, trots att alla varningstecken fanns där, gå skadefria. Europas skattebetalare kommer istället att ta över riskerna.

Då Europas banker förköpt sig på grekiska statspapper vore såklart en grekisk kollaps förödande, den skulle skapa en dominoeffekt av bankkrascher över kontinenten och spararna hade blivit de stora förlorarna på detta. En uppenbar läxa av detta är att regleringen av banker i framtiden måste bli avsevärt hårdare. Inte av politiska skäl, inte av moraliska skäl utan helt enkelt för att det nu står glasklart för alla att bankernas vårdslösa utlåning till stater som Grekland utgör en enorm samhällsfara som kan få gigantiska konsekvenser. Men Grekland kommer inte klara sig, trots nödlån och skuldavskrivningar.

Nödlånen bidrar bara till att öka skuldbördan, och den högkonjunktur som rådde i landet under de glada kreditåren är över. Grekland har istället sjunkit ned i en djup recession som kommer att fortsätta en lång framöver. Trots halvhjärtade besparingar som genomförts under galgen och stundande skuldavskrivningar så fortsätter landet därför att gå med stora underskott. Att låna ut pengar till Grekland är som att bjuda en alkoholist på sprit - landet kommer att gå i konkurs förr eller senare, och ju mer man drar ut på det desto värre kommer det att bli när det väl sker.

Därför bör resurserna istället läggas på att rädda banker och bankkunder. Stoppa lånen till Grekland och låt därefter ECB och EFSF lägga sina resurser på att rädda de banker som i detta läge står inför en konkurs, eller rättare sagt de pengar spararna har satt in i dessa banker. Därefter bör det mödosamma arbetet med att tillse att någonting liknande aldrig sker igen påbörjas. Eurozonen måste reformeras och bantas, och nya banklagar måste stiftas. Lagar som gör oansvariga bankchefer juridiskt ansvariga för följderna av bankernas handlande och lagar som avsevärt höjer lägstanivån för bankernas egenkapital.

SvD, SvD, DN, DN, DN, SR, SR

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12