2012-06-11

Det blev ett fiasko - igen

Efter att Spanien ansökte om nödlån steg börserna kraftigt och kostnaden för att försäkra sig mot en spansk statsbankrutt sjönk kraftigt. Några timmar det vill säga, sedan föll börserna igen, spanska banker fick sina kreditbetyg sänkta, röster började höjas för att tusen miljarder euro var ett för litet(!) belopp och kostnaden för att försäkra sig mot en spansk statsbankrutt steg igen. Steg, det vill säga, till en högre kostnad än före tillkännagivandet om nödlånet:Nej, Eurokrisen är inte löst den här gången heller. Vad som däremot har skett är att Europas skattebetalare i samma ögonblick räddningspaketet betalas ut kommer bli ännu mer skuldsatta, att även de ej krisande länderas ekonomier blir allt mer skuldtynga. Samtidigt så ser Spaniens möjligheter att inom en nära framtid få bukt med sitt stora underskott mörka ut. Att landet precis som Grekland därför kommer att behöva fler nödlån ter sig därför ganska sannolikt. Och för varje nytt nödlån som tas utan att statsbudgeten kommit i balans kommer allt högre belopp behövas, för att täcka räntorna för de tidigare lånen.

Euron har dessvärre blivit en "helvetesmaskin som EU inte klarar att stänga av" som vissa har formulerat det hela, och alla försök som görs för att lösa problemen går ut på att större och större skuldberg byggs upp, att skattebetalarna blir fast med ännu fler "giftiga tillgångar" - i förhoppningen att en framtida tillväxt skall få problemen att försvinna. Men tillväxten kommer inte komma förrän grundproblemen är lösta, så eurozonen är fast i moment 22.

Räkna med att problemen blir långvariga. Räkna med att börsen - och fonder - förblir en värdelös investering en lång tid framöver. Och hoppas och kräv av Europas politiker att de snart gör vad som behövs för att lösa grundproblemet. Låna för allt i världen inte ut mer pengar till de grekiska politiker som inte ens försöker lösa landets problem och tro inte för en sekund på den franske presidenten då han lovar tillväxt, guld, gröna skogar och sänkt pensionsålder. Han vann i sann populistisk anda på att säga det folk ville höra, men han förde därmed också fört Europa flera steg närmare avgrunden.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, GP1, GP2, GP3, GP4, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, AB