2012-06-11

Green räcker ut tungan åt Alliansen

Monica Green har under sin karriär måhända inte gjort sig känd som det starkast lysande ljuset i den socialdemokratiska adventsljusstaken. Det finns en Flashbacktråd i vilken hennes förmåga till djupare analys diskuteras, hon har lanserat förslaget om hur en "IT-Titti" i Bosse bildoktorns anda skall lära svenskarna att se fördelarna med mobiler, surfplattor och intelligenta kylskåp. Dessutom har hon anklagat Göran Hägglund för att räcka ut tungan åt henne:Hennes senaste utspel är riktat mot Alliansen, och går ut på att den inte fungerar. Hon baserar detta på att Moderaternas gröne partisekreterare Kent Persson nyligen lanserade en idé som, vid närmare granskning, visade sig vara någonting som redan är på väg att förverkligas.

Detta var såklart ett väldigt pinsamt misstag från Perssons sida, men han är ny på sitt jobb och kan knappast förväntas hålla reda på allting som pågår. Detta hindrar dock inte Green från att dra långtgående slutsatser av detta. Slutsatser som förmodligen ytterst få andra vore redo att dra.

Först broderar hon ut en lång utläggning kring att detta skulle handla om att Moderaterna planerar för en framtid utan Kristdemokraterna. Sedan tycks hon förkasta denna idé för att istället avsätta några stycken om sitt eget partis - ni vet, det som för inte så länge sedan leddes av Håkan Juholt - förträfflighet för att slutligen sätta in nådastöten: "Alliansen har krackelerat", förkunnar Green tvärsäkert varpå hon tillägger, "eller fungerar åtminstone inte just nu".

Jaha?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.