2012-06-11

Green räcker ut tungan åt Alliansen

Monica Green har under sin karriär måhända inte gjort sig känd som det starkast lysande ljuset i den socialdemokratiska adventsljusstaken. Det finns en Flashbacktråd i vilken hennes förmåga till djupare analys diskuteras, hon har lanserat förslaget om hur en "IT-Titti" i Bosse bildoktorns anda skall lära svenskarna att se fördelarna med mobiler, surfplattor och intelligenta kylskåp. Dessutom har hon anklagat Göran Hägglund för att räcka ut tungan åt henne:Hennes senaste utspel är riktat mot Alliansen, och går ut på att den inte fungerar. Hon baserar detta på att Moderaternas gröne partisekreterare Kent Persson nyligen lanserade en idé som, vid närmare granskning, visade sig vara någonting som redan är på väg att förverkligas.

Detta var såklart ett väldigt pinsamt misstag från Perssons sida, men han är ny på sitt jobb och kan knappast förväntas hålla reda på allting som pågår. Detta hindrar dock inte Green från att dra långtgående slutsatser av detta. Slutsatser som förmodligen ytterst få andra vore redo att dra.

Först broderar hon ut en lång utläggning kring att detta skulle handla om att Moderaterna planerar för en framtid utan Kristdemokraterna. Sedan tycks hon förkasta denna idé för att istället avsätta några stycken om sitt eget partis - ni vet, det som för inte så länge sedan leddes av Håkan Juholt - förträfflighet för att slutligen sätta in nådastöten: "Alliansen har krackelerat", förkunnar Green tvärsäkert varpå hon tillägger, "eller fungerar åtminstone inte just nu".

Jaha?

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12