2012-06-11

Green räcker ut tungan åt Alliansen

Monica Green har under sin karriär måhända inte gjort sig känd som det starkast lysande ljuset i den socialdemokratiska adventsljusstaken. Det finns en Flashbacktråd i vilken hennes förmåga till djupare analys diskuteras, hon har lanserat förslaget om hur en "IT-Titti" i Bosse bildoktorns anda skall lära svenskarna att se fördelarna med mobiler, surfplattor och intelligenta kylskåp. Dessutom har hon anklagat Göran Hägglund för att räcka ut tungan åt henne:Hennes senaste utspel är riktat mot Alliansen, och går ut på att den inte fungerar. Hon baserar detta på att Moderaternas gröne partisekreterare Kent Persson nyligen lanserade en idé som, vid närmare granskning, visade sig vara någonting som redan är på väg att förverkligas.

Detta var såklart ett väldigt pinsamt misstag från Perssons sida, men han är ny på sitt jobb och kan knappast förväntas hålla reda på allting som pågår. Detta hindrar dock inte Green från att dra långtgående slutsatser av detta. Slutsatser som förmodligen ytterst få andra vore redo att dra.

Först broderar hon ut en lång utläggning kring att detta skulle handla om att Moderaterna planerar för en framtid utan Kristdemokraterna. Sedan tycks hon förkasta denna idé för att istället avsätta några stycken om sitt eget partis - ni vet, det som för inte så länge sedan leddes av Håkan Juholt - förträfflighet för att slutligen sätta in nådastöten: "Alliansen har krackelerat", förkunnar Green tvärsäkert varpå hon tillägger, "eller fungerar åtminstone inte just nu".

Jaha?