2012-06-10

Diagrammet som avslöjar börsen

SvD skriver idag om fondsparande. Artiklarna rekommenderar förvisso en viss försiktig, men framställer ändå fonder som en i grunden bra sparform. Följande diagram från Ekonomifakta visar dock på en helt annan verklighet. Vad diagrammet tydligt visar är att sedan år 2000 har alla former av börssparande varit ett hasardspel. Enorma fall har inträffat gång på gång, och även om uppgångar har skett så ligger den som investerade runt år 2000 fortfarande på minus.

Men börsen stiger ju alltid på lång sikt, eller? Ptja, så har det länge hetat, i synnerhet från de ekonomer som sjungit den ohållbara eviga tillväxtens lov. Det finns anledning att misstänka på att denna gyllene era går mot sitt slut, men jag tänkte inte ta upp det här.

Vad jag istället vill sätta fingret på är att även om vi förutsätter vad vi ser idag bara är ett hack i diagrammet, en period av instabilitet i en annars evigt uppåtpekande kurva, så är det idag sämsta möjliga tidpunkt att investera i fonder. Eurokrisen pågår fortfarande för fullt, de japanska och amerikanska ekonomierna lider av extrem vanskötsel och framtidsutsikterna för de närmaste åren ser allt annat än ljusa ut.

Att investera i fonder kanske en dag kan blir ett bra alternativ igen, men det kommer inte ske den närmaste tiden. Vi har fortfarande flera år av osäkerhet framför oss och under tiden lär instabiliteten på börsen fortsätta med oförminskad styrka. Börsen kommer måhända alltid stiga på lång sikt, men diagrammet visar tydligt att börsen är en värdelös investeringsform för den som vill investera pengar på fem eller tio års sikt. Risken för att förlora mycket pengar är lika stor som sannolikheten att göra en bra affär.

För den som sparar på längre sikt än tio år framtiden betydligt mer oviss, men att en investering skulle kunna löna sig på till exempel 20 år är inget otroligt scenario. Men före börsen börjar stiga igen kan spararen behöva genomlida många dåliga år i den ekonomiska krisens spår. Därför är det avsevärt klokare att i så fall vänta med investeringen till eurokrisen är löst. Det finns ingen anledning att betala fondavgifter till miljardärer som spelar bort våra pengar på börsen så länge krisen pågår.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, DN1, DN2

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12