2012-06-08

Presidentens nya kläder

Obama uppmanar Europas politiker att snabbt och resolut lösa den ekonomiska krisen. Obama är orolig för att krisen annars skall spridas till länder utanför Europa. USA, till exempel.

Obama bävar måhända inför det ögonblick då den oroliga marknaden faktiskt inser att USA är ett land med ett budgetunderskott på bisarra 40 procent, ett land med en skenande statsskuld som redan passerat 100 procent av BNP. Den amerikanska ekonomin är i grund och botten långt mycket mer misskött än den spanska, och presidenten är lika naken som sagans kejsare.

När någon, likt barnet i sagan, till slut vågar göra resten av världen uppmärksam på detta riskerar skuldkrisen att nå helt nya nivåer. I historieskrivningen kanske vår nuvarande eurokris mest blir en parentes, en kort fotnot om lugnet före stormen.

DN, SvD, SVT, SR1, SR2