2012-06-08

Presidentens nya kläder

Obama uppmanar Europas politiker att snabbt och resolut lösa den ekonomiska krisen. Obama är orolig för att krisen annars skall spridas till länder utanför Europa. USA, till exempel.

Obama bävar måhända inför det ögonblick då den oroliga marknaden faktiskt inser att USA är ett land med ett budgetunderskott på bisarra 40 procent, ett land med en skenande statsskuld som redan passerat 100 procent av BNP. Den amerikanska ekonomin är i grund och botten långt mycket mer misskött än den spanska, och presidenten är lika naken som sagans kejsare.

När någon, likt barnet i sagan, till slut vågar göra resten av världen uppmärksam på detta riskerar skuldkrisen att nå helt nya nivåer. I historieskrivningen kanske vår nuvarande eurokris mest blir en parentes, en kort fotnot om lugnet före stormen.

DN, SvD, SVT, SR1, SR2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.