2012-09-13

Det hat ni kallar för kärlek

Jag håller mina principer högt. Av själviskhet ja - liksom du - men även av omsorg för de värden jag håller för viktiga och som jag vill att även framtida generationer skall kunna njuta av. Och vad solidaritet beträffar så, ptja, jag tror de senaste årens balansräkning talar sitt eget språk. Ett språk som, by the way, inte går ut på att kräva mer till mig själv fast inlindat i högtidliga tal om empati och altruism.

Jag gnetar som en galning för att en dag kanske få råd med mina drömmar. That's right, jag må ha en högre lön men jag lever på avsevärt mindre pengar, och så länge du slösar är min motivation att hjälpa till därför ganska låg. Så jag betackar mig alla nidbilder, jag betackar mig förtal och bespottande och jag betackar mig det hat ni kallar för "kärlek". Jag betackar mig all den intolerans ni utmålar som tolerans och jag betackar mig de höga men tomma ideal som det pratas så fint om men, som på något sätt, at the end of the day alltid kommer i skymundan för egenintresset.

Det räcker nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.