2012-09-15

Lite ryggrad vore på sin plats

En film, gjord av en privatperson, har i dagarna avslöjar hela samhällen som fullständigt ryggradslösa. Inte nog med att den i apologetiska ordalag slentrianmässigt beskrivs som "kränkande" även av politiker och media i väst, den får också den amerikanska regeringen att uppmana Google att ta bort filmen från Youtube och att ta in filmens skapare för förhör. När Google också, om än inte globalt men väl i enskilda länder, tar bort filmen med motiveringen att de sker av hänsyn till "lokal lagstiftning" så drar världen en lättnadens suck, snarare än att tala om censur och överlöperi som det så indignerat talades om när bolaget visade samma hänsyn till den lokala lagstiftningen i Kina.

Allt detta - och dödsfall, skador och uppblossande hat - för en film? Well, det pratas i vanlig ordning såklart om postkolonialism, maktstrukturer, maktkamper och sociala problem. Allt detta, kära läsare, kan sammanfattas i ordet bullshit.

Det finns såklart mörkermän som mer än gärna eldar på massornas vrede, men detta rör sig sällan om företrädare för hemsnickrade ideologier som predikar för några få övertygade i någon mörk källare, utan snarare om auktoriteter på höga positioner i samhället. Men det där spelar egentligen ingen roll, för vad vi har är en film, gjord av en privatperson i USA, och om det inte passar så låt bli att se den då.

Precis så enkelt är det - det finns absolut ingen som helst anledning att problematisera den moraliska biten mer än så. Och kan man inte så upp för denna enkla princip, utan snarare frestas att be om ursäkt för demokratins utryckssätt och skuldbelägga filmaren för dödsfall, våld och nedbrända ambassader i fjärran länder, då har man fullständigt förlorat sin ryggrad och vänt alla demokratiska ideal ryggen.

Lästips: No One Murdered Because Of This Image
SvD1, SvD2, SR1, SR2, SR3,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.