2012-09-19

Hur avbilda svarta barn?

Folkets Bio i Lund stoppar filmen "Liten Skär och alla små Brokiga" med motiveringen att en av karaktärerna har "likheter med nidbilder av svarta människor".

Filmskaparna har försökt förmedla en bild av ett mångkulturellt samhälle, där svarta barn leker med vita. Allting väl så långt således, problemet ligger inte i filmens budskap utan snarare i dess formspråk. Det svarta barnet är nämligen påfallande likt... ett svart barn.

Därmed infinner sig ofrånkomligen frågeställningen hur svarta barn bör avbildas. Med tunna läppar, smal näsrygg, vit hy och blont rakt hår, måhända? På detta sätt undviker man elegant och effektivt alla likheter med stereotypa nidbilder. Skulle någon klaga på att filmen bara avbildar vita barn kan kritiken enkelt avfärdas med att peka på det uppenbara faktumet att ett av de till synes vita barnen i själva verket är svart.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10

1 kommentar:

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.