2012-09-17

I huvudet på Maria Larsson

Maria Larsson har gjort sig känd som Sveriges ledande moralist. Hon försvarar hårdnackat den svenska narkotikapolitiken, trots att den inte bara är dokumenterat ineffektiv, utan också leder till en kraftig ökning av de drogrelaterade dödsfallen. Och Maria Larsson satte stopp för planerna på en marginell och hårt reglerad gårdsförsäljning av vin, med argumentet att detta skulle skada folkhälsan.

Maria Larsson är emellertid inte bara moralist, hon är inkonsekvent och hycklare också. Under Maria Larssons ledning kommer Systembolaget att börja erbjuda hemkörning till sina kunder, någonting som vad man än tycker om beslutet i sak, garanterat kommer att leda till en avsevärt högre konsumtionsökning än vad något beslut om gårdsförsäljning någonsin skulle kunna göra.

Maria Larsson kommenterar detta med att hon "inte tror att den ökade tillgängligheten kommer att leda till ökad konsumtion". Right.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.