2012-09-17

I huvudet på Maria Larsson

Maria Larsson har gjort sig känd som Sveriges ledande moralist. Hon försvarar hårdnackat den svenska narkotikapolitiken, trots att den inte bara är dokumenterat ineffektiv, utan också leder till en kraftig ökning av de drogrelaterade dödsfallen. Och Maria Larsson satte stopp för planerna på en marginell och hårt reglerad gårdsförsäljning av vin, med argumentet att detta skulle skada folkhälsan.

Maria Larsson är emellertid inte bara moralist, hon är inkonsekvent och hycklare också. Under Maria Larssons ledning kommer Systembolaget att börja erbjuda hemkörning till sina kunder, någonting som vad man än tycker om beslutet i sak, garanterat kommer att leda till en avsevärt högre konsumtionsökning än vad något beslut om gårdsförsäljning någonsin skulle kunna göra.

Maria Larsson kommenterar detta med att hon "inte tror att den ökade tillgängligheten kommer att leda till ökad konsumtion". Right.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7