2013-03-25

Debatten är absurd!

Bilden av invandringen till Sverige är kan inte beskrivas som någonting annat än ett journalistiskt haveri.

Bilden som målas upp i media är av ett hjärtlöst migrationsverk, av en diskriminering så massiv och systematiskt att till och med ord som "apartheid" används. Illegala invandrare beskrivs som "papperslösa" och det faktum att de fått avslag på sina asylansökningar i flera instanser viftas bort med argument som "hjärtlösa byråkrater". Liksom alla i fängelse är oskyldigt dömda är alla avslag på migrationsansökningar felaktiga, och journalistkåren hjälper okritiskt och gärna till att återberätta och sprida de hjärtskärande historier som Migrationsverket funnit vara uppdiktade.

En situation har forcerats fram av Miljöpartiet där de så kallade "papperslösa" - de illegala invandrarna - ges rätt till skattebetald samhällsservice, fastän de i egenskap av illegala inte själva bidrar till finansieringen. Argumenten för detta är att de utgör en utsatt grupp, men i och med att de ges rätt till samhällsvillkor på samma villkor som andra accelererar antalet personer som befinner sig i Sverige illegalt. Problemet minskar därför inte, det tilltar.

Sanningen om invandringen till Sverige är att den är bland de största i världen och den största i västvärlden. Till detta kommer att det svenska välfärdssamhället gör det synnerligen attraktivt att invandra till Sverige, även utan jobb kan du åtnjuta en levnadsstandard som du inte kunde drömma om i hemlandet.

Detta hade inte varit ett problem om den svenska arbetsmarknaden kunde absorbera dessa invandrare, men det kan den inte. Det är ett ödets ironi att Sverige - landet med västvärldens största invandring - på grund av sitt välfärdssamhälle har bland de sämsta möjligheterna i samma västvärld att erbjuda dessa invandrare jobb. Låglönejobben är avskaffade i Sverige och de få jobb som finns kräver ofta grundläggande utbildning. Då analfabetismen bland de stora invandrargrupperna somalier och afghaner är över 50 procent innebär detta att de flesta är chanslösa på den svenska arbetsmarknaden.

Att detta blir ohållbart med en årlig invandring om 111 000 personer är inte särskilt svårt att räkna ut. Den stora invandringen av lågutbildade och analfabeter i kombination med den hårt reglerade svenska arbetsmarknaden innebär att antalet personer som står utanför arbetsmarknaden tilltar snabbt.

Väger man dessutom in i ekvationen att ett välfärdssystem som det svenska erbjuder en materiell standard som vida överstiger tredje världens motsvarigheter, även för den som inte arbetar, blir det rätt uppenbart att situationen är fullständigt ohållbar. Det faktum att arbetslösheten ökat sedan regeringen Reinfeldt tillträdde, trots att en kvarts miljon nya jobb har skapats, att statsministern börjar prata om att vi måste jobba tills vi blir 75 och att Konjunkturinstitutet pratar om att skatterna i landet med världens högsta skatter snart måste höjas är konkreta och skrämmande illustrationer av detta.

Detta diskuteras emellertid inte. Istället fylls tidningarna av artikel efter artikel om hjärtlösheten, rasismen, diskrimineringen och hänsynslösa utvisningar. Mot bakgrund av detta forcerar Miljöpartiet fram ökning efter ökning av såväl invandringens omfattning som invandrarnas - inklusive de illegalas - rättigheter. I detta arbete har de fått en oväntad allierad i Svenskt näringsliv och Stureplanscentern, vilka gärna ser hur det svenska välfärdssystemet undergrävs och på sikt försvinner.

Det borde komma fram motbilder till detta i debatten men så sker inte. Rädslan för att bli kallad rasist har lagt sig som en blöt filt över debatten. Svenskarna har i sann östeuropeisk anda blivit livrädda för att säga vad de tycker, eftersom de därmed riskerar såväl sina rykten som sina karriärer.

Vänsterdebattörer är bland de mest aggressiva när det kommer till att piska fram denna stämning, trots att det är den arbetarklass de påstår sig företräda som kommer bli de som drabbas hårdast när nöden inte ger något annat val än att börja avveckla välfärdsstaten.

Miljöpartiet å sin sida vill inte bara öka den redan rekordstora invandringen, de drar sig inte heller för att ljuga. "Sverige har alltid varit ett mångkulturellt land. Detta är en av våra styrkor. Mångfald berikar och ger samhället större utvecklingskraft" skriver man i sitt nya partiprogram. Problemet är att detta är helt fel i sak. Sverige har tills nyligen varit ett av världens mest homogena länder, vilket skapat en nationell sammanhållning som underlättat byggandet av en välfärdsstat.

Att mångkulturen skulle "berika" låter säkert bra i mångas öron men forskningen stödjer inte detta. "Sverige har alltid varit ett invandrarland" säger man ofta, och visst är det så att det i liten skala invandrat vallonska specialister och tyska, holländska och skotska köpmän genom åren. Detta har varit positivt för landet, problemet är bara att denna invandring av högkvalificerad arbetskraft har väldigt lite gemensamt med den utbildning av lågutbildade och analfabeter vi har idag.

Hur kunde det bli så här?

Lästips: Anbody's Place - kanske det viktigaste blogginlägg som skrivits i Sverige det här året. Berättar bland annat om bakgrunden till det uppmärksammade fallet om hur ambulanspersonal där ambulanspersonal vägrade köra en afghansk asylsökande till sjukhuset efter ett hopp från ett fönster - ned i brandkårens madrass det vill säga.
SR1, SR2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6