2013-03-27

Välfärd snart ett minne blott

I takt med att västvärldens största invandring ökar och ökar så blir det svensk välfärdssamhället allt mer ohållbart. Då invandrarna som kommer till Sverige idag i regel är lågutbildade - i fallen med somalier och afghaner från länder där analfabetismen överstiger 50 procent - ökar arbetslösheten. Jobbskapandet kan nämligen inte hålla takten med befolkningsökningen, då 111 000 personer invandrar till Sverige varje år.

Statsministern vet om att utvecklingen är ohållbar, och har därför så sakteliga börjat hinta för svenska folket att pension före 75 nog inte blir att tänka på framöver. Konjunkturinstitutets generaldirektör gör i en intervju klart att skatterna i landet med världens högsta skatter nog måste höjas framöver.

Samtidigt blir sprickorna i samhällsservicen allt tydligare. Skolan, som är i större behov än någonsin av resurser då alla nyanlända unga som inte kan svenska anländer till de svenska klassrummen, har blivit gravt eftersatt. De låga lärarlönerna gör att få motiverade studenter söker sig till yrket, utvecklingen har gått så lågt att ett högskoleprov med slumpvis ifyllda svarsresultat numera räcker för att komma in på lärarutbildningen.

Detta diskuteras inte, ens av arbetarklassens företrädare. I stället tävlas det i om vem som kan utmåla den mörkaste bilden av Sverige som rasistiskt, diskriminerande och hjärtlöst land dit inga invandrare är välkomna. I den skenande utvecklingens spår riskerar Stureplanscenterns drömmar om en "ransonerad välfärd" att snabbt bli verklighet, i alla fall om alternativet för det arbetande folket blir inställda pensioner och skattehöjningar för att finansiera en utveckling de själva inte har efterfrågat.

Att Stureplanscentern och Svenskt näringsliv jublar över en sådan utveckling är inte förvånande. Det stora mysteriet är varför Miljöpartiet och vänstern har allierat sig med dem.
SvD

1 kommentar:

  1. Äh! Ransonerad välfärd? Det beror nog på vilken familj/klan som du tillhör. Du kan inte lita på samhällets skyddsnät öht, vilket alla som är sjuka eller arbetslösa får erfara. Pension? Får du öht någon ska du vara glad. Nä, i framtiden - som är här - så är det familjen som gäller som garant för trygghet.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.