2013-04-25

Propagandaministeriet slår till igen


regeringens sida om "myter" om invandringen kan man bland annat läsa följande:

"Det pågår en massinvandring och om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land"
Det stämmer inte. Det största problemet med påståendet är att det bygger på föreställningar om att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det är ett problem om människor har en bakgrund från ett annat land.

I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att andelen utrikes födda kommer att öka något de närmaste åren för att sedan stabiliseras på en nivå kring 18 procent.


Att för det första inleda med att förnumstigt konstatera att "det stämmer inte", för att därefter konstatera att 15 procent av befolkningen är född utomlands blir närmast skrattretande. När invandringen till Sverige - den största i västvärlden - har nått 111 000 personer om året så kan inte detta beskrivas som något annat än just massinvandring, för på denna rekordhöga nivå ökar den andel av Sveriges befolkning som är invandrare med närmare fem procentenheter per mandatperiod.

Sidan påstår därmed vidare att "det största problemet med påståendet är att det bygger på föreställningar om att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar". Och givetvis är det så att invandrare försvenskas med tiden, men detta är en utveckling som går långsamt och ofta handlar om generationer snarare än om år.

Försvenskningseffekten blir naturligtvis även mycket svagare om invandringen är så stor att invandrare från ett land utan problem kan välja att bosätta sig tillsammans med sina landsmän. I SR:s serie Det delade Sverige berättas om invandrare som bott i Sverige i 30 år utan att kunna tillräckligt med svenska för att svara på enkla ja/nej-frågor som reportern ställer.

Därtill kommer såklart att det är enkelt att integrera européer i Sverige, eftersom vi helt enkelt är lika varandra. När det kommer till folk från till exempel Mellanöstern och Nordafrika är skillnaderna betydligt svårare att överbrygga och resultatet blir snarare att parallellsamhällen växer fram.

... och sådär håller sidan på. Undersökningar från arbetsmarknaden i USA tillämpas på Sverige, trots att ljusår skiljer våra system för lönebildning och välfärd. Att invandringens effekter på den amerikanska arbetsmarknaden därmed blir helt annorlunda än än på den svenska väljer man att bortse från. Det låter ju bra och vetenskapligt, och folket måste till varje pris fås att tycka rätt.

I SvD:s artikel om webbsidans uppdatering passar Erik Ullenhag även på att ge Socialdemokraterna en känga för att man valde in Omar Mustafa i sin partistyrelse. Om att hans koalitionskollegor i Moderaterna har släppt in Mustafas företrädare - Abdirizak Waberi - i sin riksdagsgrupp säger han emellertid inget.
SvD1, SvD2