2013-04-16

Weideruds känsla för ironi


Peter Weiderud och hans måttstock

Peter Weiderud, ordförande för den socialdemokratiska broderskapsrörelsen, skriver idag på DN Debatt att "Omar Mustafa bedöms med annan måttstock än vi andra". Den oavsiktliga ironin i Weideruds påstående är närmast surrealistisk.

Weiderud har nämligen helt rätt i att Mustafa bedöms med en helt annan måttstock än oss andra, men definitivt inte på det sätt Weiderud menar. Hade Mustafa inte varit invandrare och muslim hade han bedömts som en ärkekonservativ extremist, och hade aldrig över huvud taget kommit på fråga för någon partistyrelseplats.


Apolo-get

Fler belysande inlägg av Weiderud kan läsas här:

DN, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, Ab1, Ab2, Resumé