2013-06-27

Flyktingar och andra invandrare

"Ökat motstånd mot flyktinginvandring" kan man idag läsa i media. Bakom rubrikerna återfinns en undersökning utförd av SOM-institutet. Enligt denna har andelen svenskar som tycker att vi skall ta emot färre "flyktingar" ökat med fyra procentenheter sedan 2011.

Problemet i sammanhanget är att svenska folket idag har en rätt vag uppfattning om skillnaden mellan "flyktingar" och "invandrare". Av de rekordmånga 111 000 personer som invandrade till Sverige 2012 var det endast cirka 16 000 som invandrade som flyktingar, det vill säga som antingen beviljades asyl eller beviljades uppehållstillstånd i egenskap av konventions- eller kvotflyktingar.

Tyvärr har media för vana att kalla betydligt fler än dessa för just "flyktingar". Till och med illegala invandrare - i ett flagrant exempel på vilseledande språkbruk vanligtvis kallade "papperslösa" - benämns idag ofta slentrianmässigt för "flyktingar". Detta trots att de blivit nekade uppehållstillstånd - det vill säga bedömts sakna asylskäl - eller inte sökt asyl alls.

Därtill kommer att 94 procent(!) av de som söker asyl i Sverige saknar eller har falska id-handlingar, vilket ger en fingervisning om att asylbedrägeri är ett väldigt utbrett fenomen.

Kombinationen av västvärldens största invandring och en situation där "flykting" har blivit synonymt med "invandrare" får naturligtvis därför konsekvenser i en undersökning som denna. Hade SOM-institutet valt att redovisa begreppen ordentligt hade förmodligen betydligt fler uttalat sig positivt till flyktinginvandring. Det är nog snarare bland de (minst) 85 procent av invandrarna som inte är flyktingar man skall leta efter motståndets orsaker.

Därtill, skall kanske tilläggas, är det faktum som förvånanar i SOM-institutets siffror inte att stödet för invandringen har minskat. Det som förvånar är snarare att 55 procent av de tillfrågade inte förespråkar minskad invandring, trots att invandringen är rekordstor och motsvarar över en procent av befolkningen per år. Kanske hade dessa siffror sett annorlunda ut om svenskarna hade haft en mer objektiv bild av invandringen till sitt land.
DN1, SR1, SR2, SvD1, Sk, NSK

4 kommentarer:

 1. Då det saknas valet "vet ej" (bryr mig inte) så tror jag det väljs "varken bra eller dåligt". Jag hade gärna gärna velat se hur många av de 55% som valde detta, respektive att det vore en "dålig" idé.

  SvaraRadera
 2. Isaac Clarke28 juni 2013 21:07

  Min erfarenhet är att folk inte har en susning om hur det ser ut utan regerar med den betingade reflex som hjärntvättats in i dem om någon skulle drista sig till att problematisera den här frågan. Eller ens ta upp den under en konversation. Eller att inte vara nog försiktig med hur man uttrycker sig. Folk tror på och är nöjda med den nyhetsrapportering de får genom tv och Aftonbladet. Ni vet den där halvtimmen som det ändå kan bli på en dag, inkilad någonstans i resten av flödet av dansprogram och realityshower och sport, gärna fotboll. Det räcker liksom, man har fått sig till livs vad som händer med skutan Sverige. Börsen kan skaka till lite ibland men vad fan, kurvorna ser väl rätt ok ut ändå och folk kan fortfarande konsumera. Win-win för alla, kontrollen blinkar blå.

  Vad jobbigt det är att ha insett att kontrollen blinkat röd sen länge och veta att man inte kan göra ett dugg åt saken så länge folk bara glider obekymrat genom tillvaron och skiter i alla varningssignaler, alternativt inte ens uppmärksammar dem. Jag vet inte vilket som är värst.

  SvaraRadera
 3. Isaac- Tror du det är så illa? Jag får intrycket att många börjar vakna och om inte annat när problemen kommer närmare vår egen dörr.

  SvaraRadera
 4. Isaac Clarke8 juli 2013 19:17

  @mona
  Det är absolut så illa. De stora massorna VET helt enkelt inte hur illa ställt det är och den demonisering som gått på högtryck de senaste årtiondena gör att upplysta helt enkelt inte vågar opponera sig. Men jag tror, precis som du, att det kommer bli annat ljud i skällan när folk börjar känna av effekterna inpå bara skinnet. Problemet blir då att lista ut vad som ska göras: SD kommer naturligtvis fortsätta växa men jag tror det är för lite, för sent och det kommer krävas ett ordentligt stålbad för att få skutan på rätt köl igen.


  Kalla mig defaitistisk, men betänk att min apatiska hållning har vuxit fram under en mycket lång period av förkovrande i regimkritiska bloggar. Motståndet och propagandan är helt enkelt för stark.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.