2013-06-27

Tendentiöst om Avpixlat


Det går att säga en hel del negativt om Avpixlat. Tonen på sidan är inte sällan frän, bitter och konspiratorisk. Att Kent Ekeroth tycks slira på sanningen om sina kopplingar till sidan och att det kan finnas oegentligheter i finansieringen, ser inte heller särskilt snyggt ut. Det saknas således inte goda skäl till att framföra välunderbyggd kritik mot såväl Avpixlat som Ekeroth.

Att däremot kalla Avpixlat för "främlingsfientlig", "hatsajt", "högerextremistisk" och - indirekt - rasistisk - kan däremot bara kategoriseras som rent skitsnack. Det faktum att man väljer att endast lägga fram dessa påståenden som självklarheter, utan att exemplifiera dem, är ett bevis så gott som något på detta.

Om Avpixlat faktiskt hade publicerat något genuint olämpligt så är det ingen vågad gissning att media skulle kasta sig som svultna vargar över detta. Det enda försöket till att exemplifiera anklagelserna mot Avpixlat återfinns i SvD. Där kan man läsa att 'i mars i år publicerades en debattartikel där det hävdades att muslimer har "ödeläggelse inprogrammerat i sitt DNA"'.

Texten som åsyftas är en insändare, skriven av en Miriam Salib, och återfinns här. Den exakta texten som SvD refererar till "Läste någonstans om B.I.D, befriend-infiltrate-destroy som en taktik som är inprogrammerad i muslimernas kulturella DNA, och det stämmer så väl."

Det är såklart ingen särskilt trevlig formulering, men den talar om "kulturellt DNA" och inte "DNA" som SvD - trots citattecken - påstår. Därtill är den en insändare, skriven av en person själv invandrad från Mellanöstern, och inte av Avpixlatredaktionen själva.

Att detta är det bästa SvD kunde komma med säger rätt mycket om hur substanslösa anklagelserna är. Men för all del, lita inte på vad jag säger utan surfa in på Avpixlat och bilda dig en egen uppfattning istället!

Jag uppmanar den som faktiskt kan hitta exempel på det hat, den rasism och den högerextremism som påstås finnas på sidan, att i en kommentar på detta inlägg upplysa mig och bloggens läsare om exakt var detta kan läsas.


SvD1, SvD2, SvD3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, SR1