2013-06-25

När media ljuger

I dagens SvD finns en länk till en debattartikel om skolgång för så kallade "papperslösa". Länken till denna artikel har texten "Flyktingbarn ska få chans till skolgång".

I rättvisans namn används inte ordet "flykting" en enda gång av artikelförfattarna. SvD har emellertid lagt in tematexten "Brännpunkt | Flyktingar" i debattartikeln.

Detta är typiskt för svensk media. De så kallade "papperslösa" - det vill säga illegala invandrare - blir påfallande ofta till just "flyktingar" i nyhetsrapporteringen. Detta trots att de är illegala invandrare just för att de inte sökt asyl alls, eller för att de stannat kvar i Sverige trots att deras asylansökningar fått avslag. De har med andra ord inte flyktingstatus över huvud taget!

Detta hindrar emellertid inte den svenska journalistkåren att närmast konsekvent ändå benämna dem just "flyktingar", trots att man på detta vis kraftigt vilseleder allmänheten. Detta felaktiga - eller snarare lögnaktiga - språkbruk bidrar aktivt till att skapa sympati bland allmänheten, på ett sätt som ett korrekt och objektivt språkbruk knappast hade gjort.

Genom direkta lögner använder journalistkåren därmed sin position för att aktivt bedriva opinionsbildning. Parallellt med detta utmålas de som pekar på problemet med den snedvridna svenska debatten som extremistiska konspirationsteoretiker.