2013-07-27

Det har gått överstyr


"Flyktingar går under jorden", skriver SvD idag. Återigen känner jag mig därmed tvingad att påpeka skillnaden mellan "flykting", "asylsökande" och "invandrare".

En flykting är någon som har någon som har flyktingskäl. Asylsökande med flyktingskäl beviljas asyl i Sverige. Alla invandrare är dock inte flyktingar. Inte ens alla asylsökande är flyktingar, de asylsökande som får avslag får det till exempel för att de inte har haft flyktingstatus.

I de fall asylsökande som fått avslag ändå väljer att stanna kvar i Sverige efter alla möjligheter att överklaga beslutet är uttömda vistas de illegalt i Sverige. Det är dessa som brukar kallas "papperslösa".

I SvD kan man läsa om "Samira", som har valt att göra just detta. Det finns en avslagen asylansökan i bakgrunden, men den påstådda religiösa förföljelse som hävdats i denna tycks i själva verket ha ganska lite med saken att göra, då hon motiverar sin vägran att följa de svenska lagarna med att "jag har ingen möjlighet att försörja mig" i Afghanistan.

Det är såklart fullt möjligt att det verkligen är ett hårt liv som väntar "Samira" i Afghanistan. Problemet är bara att när invandringen till Sverige uppgår till 111 000 personer om året, när 60 procent av socialbidragen går till invandrare och när Migrationsverkets behov av bostäder sätter hela bostadsmarknaden ur spel har det hela gått överstyr.

I detta läge kan Migrationsverket inte längre fungera som hela världens socialtjänst, utan måste återgå till att utföra sitt uppdrag.
Sk, SvD