2013-07-27

Det har gått överstyr


"Flyktingar går under jorden", skriver SvD idag. Återigen känner jag mig därmed tvingad att påpeka skillnaden mellan "flykting", "asylsökande" och "invandrare".

En flykting är någon som har någon som har flyktingskäl. Asylsökande med flyktingskäl beviljas asyl i Sverige. Alla invandrare är dock inte flyktingar. Inte ens alla asylsökande är flyktingar, de asylsökande som får avslag får det till exempel för att de inte har haft flyktingstatus.

I de fall asylsökande som fått avslag ändå väljer att stanna kvar i Sverige efter alla möjligheter att överklaga beslutet är uttömda vistas de illegalt i Sverige. Det är dessa som brukar kallas "papperslösa".

I SvD kan man läsa om "Samira", som har valt att göra just detta. Det finns en avslagen asylansökan i bakgrunden, men den påstådda religiösa förföljelse som hävdats i denna tycks i själva verket ha ganska lite med saken att göra, då hon motiverar sin vägran att följa de svenska lagarna med att "jag har ingen möjlighet att försörja mig" i Afghanistan.

Det är såklart fullt möjligt att det verkligen är ett hårt liv som väntar "Samira" i Afghanistan. Problemet är bara att när invandringen till Sverige uppgår till 111 000 personer om året, när 60 procent av socialbidragen går till invandrare och när Migrationsverkets behov av bostäder sätter hela bostadsmarknaden ur spel har det hela gått överstyr.

I detta läge kan Migrationsverket inte längre fungera som hela världens socialtjänst, utan måste återgå till att utföra sitt uppdrag.
Sk, SvD

5 kommentarer:

 1. Robert Zoellik som är världsbankens president förklarade nyligen att för första gången i världshistorien går mer än 1 miljard människor till sängs hungriga.
  I Mars 2013 drar Sverige ner 10% av bidragspengar till olika FN organ. Pengar som ska täcka dom eskalerande kostnaderna för asylsökande.

  Är det inte bortsett från ``riktiga flyktingar´´dessa verkligt fattiga man borde hjälpa,dom som inte får äta sig mätta, än mindre har en möjlighet i världen att bekosta en biljett hit.

  SvaraRadera
 2. Når Samira ikke har noen mulighet til å forsørge seg selv i Afghanistan så mener hun vel at hun kan forsørge seg selv i Sverige siden hun ønsker å bli der? Nå er jeg lite kjent med svenske vurderinger, men i Norge regner vi ikke med at en person som lever på sosialbidrag forsørger seg selv.Dermed slutter jeg meg til at Samira ikke vil være avhengig av å motta offentlig støtte i form av sosialbidrag om hun får bli. Men har Sverige noe behov for arbeidsinnvandring med sine høye tall for arbeidsledighet? Og med en ungdomsarbeidsledighet som nærmer seg et europeisk nivå? I Norge er vi veldig glad for all den svenske ungommen som tar seg jobb her i landet, men det blir litt feil om Sverige på den ene siden kan eksportere et problem om man på den annen side fører en politikk som øker omfanget av det samme problemet hjemme.

  SvaraRadera
 3. Helt rätt tänkt Sven,jobbar själv i Norge och vi har nog rätt lika värderingar. Men jag tror ni har en mer jordnära regering och en mer sansad journalistkår.Här har framförallt vänstersidan blivit mer eller mindre skogstokiga.
  Det är i Sverige ett jätteglapp mellan vanligt folk och dom styrande och mediaeliten.

  SvaraRadera
 4. Den svenska Journalistkåren ( europas sämsta) tror sig tillhöra nån slags elit och ultraliberalistisk polis en tredje stadsmakt som skall slå svenska arbetaren på fingrarna och förväntar sig beröm och en klapp på axeln av överheten för detta. Svensken gillar att resa och se mångkultur men när man kommer hem så får det vara nån måtta på ytterligheterna helt enkelt. www.Avpixlat.info är en bra motpol därför också ett hatat objekt av PK.

  SvaraRadera
 5. Lasse- jag är ofta inne och läser vad som skrivs på det så nergjorda Avpixlat och tycker inte alls att det på något vis är extremt,mest helt vanligt folk och vettiga krönikor.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.