2013-07-28

Otacksamt

"Muslimska samfund får mindre bidrag än kristna", kan man idag läsa i SvD.

"De muslimska trossamfunden får procentuellt mindre i bidrag än de kristna", utvecklar SvD resonemanget. Anledningen till detta är att de muslimska trossamfundens följare i lägre utsträckning vill registrera sig som medlemmar.

Bidragen som åsyftas i artikeln är de som "Nämnden för statligt stöd till trossamfund" SST delar ut varje år. Av dessa går över tretton procent till muslimska församlingar.

"SST tittar på papper. De är fyrkantiga. Det är sorgligt faktiskt att man blir drabbad av ett system som inte passar muslimer och shiamuslimer specifikt", kommenterar Haider Ibrahim från Islamiska Shiasamfunden i Sverige.

Ett annat sätt att se det hela är förstås att de muslimska trossamfundens medlemmar inte bara har fått uppehållstillstånd i och stort ekonomiskt stöd av Sverige, de får därutöver bidrag till att utöva sin religion. Att samma trossamfunds medlemmar inte känner tillit till det politiska system som möjliggjort detta tycker Ibrahim är ett tecken på att samma system är "sorgligt" och "fyrkantigt".

En och annan tycker kanske snarare att en person med denna inställning framstår som ganska magstarkt otacksam.


SVT

2 kommentarer:

 1. Det känns bara som att NU ÄR DET NOG. Och apropå så sänks pensionerna nästa år,och det är säkert bara början.

  SvaraRadera
 2. Ja det här uttalandet var direkt vulgärt. Och så typiskt för den klientelism som råder.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.