2013-07-30

Halländskt hyckleri

Två företrädare för SD i Halland har tillsammans med Jerzy Golowkin - en moderatpolitiker från samma landskap - publicerat en debattartikel, i vilken de skriver att det är "skrämmande och odemokratiskt" att Reinfeldt hellre lämnar över makten än förhandlar med SD. De ger också uttryck för åsikten att åsiktsfriheten i Sverige i deras tycke är inskränkt.

Detta tycks ha fått moderater längre upp i näringskedjan att sparka bakut. Den halländske M-ordföranden Michael Svensson finner det uppenbarligen olämpligt att skriva en debattartikel ihop med företrädare för SD. Han låter meddela att "att de jämför åsiktsförtrycket i gamla kommunistländer med det svenska klimatet är en fruktansvärd historieförfalskning" och att "vill han ha stängda gränser och högre murar får han fundera på vilket parti han ska vara med i".

Svensson hotar med andra ord å ena sidan i förtäckta ordalag Golowkin med uteslutning från partiet, samtidigt som han å den andra förnekar att åsiktsfriheten i Sverige skulle vara inskränkt. Därtill påstår han att Golowkin vill "bygga murar" - med alla Berlinmursassociationer detta ofrånkomligen medför - samtidigt som han själv upprörs över likheten med kommunistländer.

I Michael Svenssons världsbild tycks det enda alternativet till västvärldens största invandring111 000 personer om året, vara stängda gränser och högre murar. En mer nyanserad bedömare skulle hävda att det finns ett antal medelvägar mellan dessa ytterligheter. En cyniker skulle hävda att Michael Svenssons reaktion bevisar att det ligger en hel del i vad Jerzy Golowkin säger.


SvD1, Ab1, DN1, Sk, LT, NSk, DI, Exp, HP, Den sjätte mannen