2013-07-30

Förtur i bostadskön

"Kommunerna har svårt att ordna bostäder åt alla som beviljats asyl" kan vi idag läsa i en artikel från TT, som de flesta tidningar publicerar. Trots att tusentals personer som beviljats asyl årligen ges kommunalt boende av Migrationsverket räcker de lediga lägenheterna bara till fyra av fem.

Vad som inte framgår i TT:s artikel är att detta sker trots att de kommunala bostadsbolagen i 59 kommuner i bostadsbristens Sverige ger invandrare förtur till sina bostäder.

"Man skall inte ställa grupper mot varandra" är ett ofta upprepat mantra, men det är precis vad de kommunala bostadsbolagen och Migrationsverket gör. Asylsökande - som i nio fall av tio inte uppvisat giltiga id-handlingar - ges förtur framför andra som stått i bostadskö i flera år.

Samtidigt får rapporterna om asylbedrägerier inget större genomslag i vare sig media eller den förda migrationspolitiken. Istället återges i tidningarna och synnerligen okritiskt och gång på gång ensidiga berättelser om varför regelverket inte skall följas, för att inte tala om de direkta lögner som rapporteras.

Mer läsning på detta tema: Bostadshaveriet


SvD1, SvD2, DN1, DN2, Sk, NSk, LT, SVT

1 kommentar:

  1. Och då ska vi inte tala om gruppen FN-flyktingar. Var det en tiondel av kvoten man tar in och resten har man inte bostad år?

    Snacka om internationella avtal och internationella avtal ska hållas ....

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.