2013-07-30

Förtur i bostadskön

"Kommunerna har svårt att ordna bostäder åt alla som beviljats asyl" kan vi idag läsa i en artikel från TT, som de flesta tidningar publicerar. Trots att tusentals personer som beviljats asyl årligen ges kommunalt boende av Migrationsverket räcker de lediga lägenheterna bara till fyra av fem.

Vad som inte framgår i TT:s artikel är att detta sker trots att de kommunala bostadsbolagen i 59 kommuner i bostadsbristens Sverige ger invandrare förtur till sina bostäder.

"Man skall inte ställa grupper mot varandra" är ett ofta upprepat mantra, men det är precis vad de kommunala bostadsbolagen och Migrationsverket gör. Asylsökande - som i nio fall av tio inte uppvisat giltiga id-handlingar - ges förtur framför andra som stått i bostadskö i flera år.

Samtidigt får rapporterna om asylbedrägerier inget större genomslag i vare sig media eller den förda migrationspolitiken. Istället återges i tidningarna och synnerligen okritiskt och gång på gång ensidiga berättelser om varför regelverket inte skall följas, för att inte tala om de direkta lögner som rapporteras.

Mer läsning på detta tema: Bostadshaveriet


SvD1, SvD2, DN1, DN2, Sk, NSk, LT, SVT