2013-07-24

Rasism i DN?

"Svenskar räddar norskt sjukhus" kan vi idag läsa i DN. Detta trots att "svenskarna" i fråga såväl jobbar som bor i Norge. Inga cittattecken används kring ordet "svensk" i artikeln, ej heller används förmuleringar à la "vad man nu menar med det".

Hur kommer detta sig, kan man fråga? Vägrar de rasistiska norrmännen släppa in de nya norrmännen i den norska gemenskapen? Är det någon sorts etnisk profilering som pågår? Är det kanske så att alla är svenskar, inklusive norrmän och somalier, oavsett om de bor i Sverige eller Norge?

Eller – bara som ett tankeexperiment – är det kanske så att vad som menas med "svensk" är uppenbart även för journalisterna på DN, men att samma journalister ibland väljer att göra sig avsevärt dummare än vad de är?!


DN