2013-07-14

Trams om abort i Texas


Skärmdump från Aftonbladet.


I Sverige gäller fri abort till 18:e veckan, och med Socialstyrelsens godkännande till och med den 22:a.

I Texas har man i dagarna skärpt lagstiftningen så att abort ej tillåts efter 20:e veckan. I Aftonbladet beskrivs detta med i termer av "abortkrig", "antiabortlag" och "incestoffer".

Att inte vilja problematisera abort är en sak. Att media förmedlar bilden av Texaspolitiker som bedriver ett krig mot incestoffer kan däremot bara beskrivas som skamligt.
Ab1, DN1, DN2, LT1, NSk1, Sk1, SR1, SvD1, SvD2