2013-07-14

Trams om abort i Texas


Skärmdump från Aftonbladet.


I Sverige gäller fri abort till 18:e veckan, och med Socialstyrelsens godkännande till och med den 22:a.

I Texas har man i dagarna skärpt lagstiftningen så att abort ej tillåts efter 20:e veckan. I Aftonbladet beskrivs detta med i termer av "abortkrig", "antiabortlag" och "incestoffer".

Att inte vilja problematisera abort är en sak. Att media förmedlar bilden av Texaspolitiker som bedriver ett krig mot incestoffer kan däremot bara beskrivas som skamligt.
Ab1, DN1, DN2, LT1, NSk1, Sk1, SR1, SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.