2013-07-31

Svensk offermentalitet


"Försäkringskassan försökte tvinga en 53-årig man med svåra ryggsmärtor att steloperera sig", rapporterar SvD idag.

"Man måste få bestämma över sin egen kropp" tillägger ordföranden för en patienförening.

Försäkringskassan har emellertid inte försökt tvinga någon till någonting. Den man som åsyftas är - åtminstone i det här sammanhanget - fullt fri att bestämma över sin egen kropp, även om han förvisso inte är det i vissa andra sammanhang, konstigt nog utan att detta anses särskilt kontroversiellt.

Vad Försäkringskassan har gjort är att ställa villkor för att ge mannen skattebetalarnas pengar. Huruvida detta villkor är rimligt eller inte är en ganska intressant etisk fråga, och det är inte särskilt svårt att lägga fram goda argument såväl för som emot.

Personligen tycker jag att villkoret låter något drastiskt. Men att Försäkringskassans villkor för att ge någon pengar i media slentrianmässigt beskrivs i termer av "tvång" kan dock inte beskrivas som någonting annat än en triumf för den svenska offermentaliten.

När det på fullaste allvar påstås att "rätten att bestämma över sin egen kropp" är satt ur spel då utbetalningar av skattemedel inte är ovillkorade, är det dags att ta ett djupt andetag och tänka efter en gång till.

Dagens rapport från den bisarra svenska verkligheten: Merit Wager
SvD