2013-07-31

Svensk offermentalitet


"Försäkringskassan försökte tvinga en 53-årig man med svåra ryggsmärtor att steloperera sig", rapporterar SvD idag.

"Man måste få bestämma över sin egen kropp" tillägger ordföranden för en patienförening.

Försäkringskassan har emellertid inte försökt tvinga någon till någonting. Den man som åsyftas är - åtminstone i det här sammanhanget - fullt fri att bestämma över sin egen kropp, även om han förvisso inte är det i vissa andra sammanhang, konstigt nog utan att detta anses särskilt kontroversiellt.

Vad Försäkringskassan har gjort är att ställa villkor för att ge mannen skattebetalarnas pengar. Huruvida detta villkor är rimligt eller inte är en ganska intressant etisk fråga, och det är inte särskilt svårt att lägga fram goda argument såväl för som emot.

Personligen tycker jag att villkoret låter något drastiskt. Men att Försäkringskassans villkor för att ge någon pengar i media slentrianmässigt beskrivs i termer av "tvång" kan dock inte beskrivas som någonting annat än en triumf för den svenska offermentaliten.

När det på fullaste allvar påstås att "rätten att bestämma över sin egen kropp" är satt ur spel då utbetalningar av skattemedel inte är ovillkorade, är det dags att ta ett djupt andetag och tänka efter en gång till.

Dagens rapport från den bisarra svenska verkligheten: Merit Wager
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.