2013-08-02

1142 kronor i månaden

Via en förträfflig artikel av Anna Dahlberg hittade jag en intressant rapport från Försäkringskassan.

I rapporten och artikeln finns intressanta siffror om kostnaderna för såväl Lagen om assistansersättning (LASS) som omsorgen av funktionshindrade i stort. Ännu mer intressanta blir dessa siffror om de bryts ned i kostnad per svensk, respektive kostnad per arbetande svensk.

  Årlig kostnad
(miljarder kr)
Månadskostnad
per svensk
Månadskostnad
per arbetande svensk
Total kostnad,
omsorg av funktionshindrade
66 575 kr 1142 kr
Kostnad för LASS 1999 5 44 kr 87 kr
Kostnad för LASS 2012 21 183 kr 363 kr
Kostnad för LASS 2017 (prognos) 26 226 kr 450 kr


Vad vill jag då ha sagt med detta? Vill jag att de funktionshindrade skall lämnas åt sitt öde? Inte riktigt.

Först och främst tycker jag det är viktigt att alla har klart för sig hur mycket LASS egentligen kostar dem. Jag vill också tydliggöra hur kostnaderna för reformen kraftigt ökat, den årliga kostnaden är idag fyra gånger högre än 1999.

Det är också min personliga åsikt att när en tredjedel av kostnaderna för en såpass dyr reform som denna uppskattas vara fusk, borde varningsklockorna ringa avsevärt högre än idag.

Därtill bör alla – även om Aftonbladet och likasinnade skriker indignerat om "det nya tuffa Sverige" – ha klart för sig att kostnaden för omsorgen av funktionshindrade i Sverige motsvarar 2,3 procent av BNP (4,2 % av de totala skatteintäkterna). Detta är inte bara fem gånger mer än snittet i EU, det är också avsevärt mer än i våra grannländer.

Den som klagar på att det är "hårt och kallt i Sverige" är såklart fri att göra detta. Men före du sväljer en sådan världsbild med hull och hår, kom ihåg att varje arbetande svensk varje månad avstår 1142 kronor av sin lön bara till vård av funktionshindrade. Doesn't sound like "det nya hårda Sverige" to me.DN, SR, SvD1, SvD2, SydSv

8 kommentarer:

 1. Nu tycker jag att du skjuter över målet och dessutom förlitar dig på den media- och myndighetsstatistik som du i vanliga fall häcklar??

  För om du inte förespråkar någon slags koncentrationsläger för funktionshindrade så förstår jag inte vad du är ute efter. Personlig assistans är i de flesta fall billigare än gruppbostäder och då är det billigaste alternativet att överge de funktionshindrade och lägga ansvaret på de anhöriga .. eller ta bort dem från samhället till lägsta möjliga kostnad.

  För länge sedan auktionerades de bort till lägstbjudande tillsammans med åldringar .. det kanske du tycker är ett bättre alternativ?

  Hur mycket kostar de intagna i fångvården, de gamla på äldreboendena, kvinnor i skyddade boenden, familjehemsplacerade ungdomar, en plats i missbruksvården .. hur meningsfullt är det att räkna ut det, och till vilken nytta om det inte följs av ett genomtänkt bättre förslag??

  Det beror förmodligen på att jag har haft rätt höga tankar om dig, men jag känner mig besviken på dig. Det har jag i och för sig ingen rätt till eftersom du får tycka och skriva vad du vill .. men i alla fall.

  http://anybodys-place.blogspot.se/2012/12/namenvaf.html

  SvaraRadera
 2. .. och så var det fusket, det glömde jag?

  Fusk är inte något som är specifikt för funktionshindrade. Det uppstår där myndigheterna lämnar möjlighet till det .. dvs i alla bidragssituationer.

  Hur mycket fusk är det i vabbande, med bostadsbidrag, föräldrapenning, sjukersättning, ekonomiskt bistånd/socialbidrag osv osv.

  I alla nya bidragsformer är fusket som störst eftersom våra beslutsfattare utgår från att människan är hederlig och ärlig .. vilket både du och jag vet är höjden av naivitet.

  Nu täpps luckorna till i det här systemet, men får vi någon ny bidragsform efter nästa val som kommer den också att vara lika gles i regelverket som ett fårstängsel.

  SvaraRadera
 3. Any-är lite tveksam om personlig assistent är billigare än gruppboende.Har sett ställen där personalstyrkan för en vårdtagare var lika stor som ett äldreboende med 10 patienter som då också hade en del hemvårdsuppgifter. Självklart blir det då väldigt dyrt men det handlar då om att det dagtid måste vara två personal ständigt för att sköta vårdtagaren.Sen tror jag att detta är begränsat upp till en viss ålder.Och det är klart det blir svårt om en kommun får många sådana `fall`

  SvaraRadera
 4. Anybody:
  Har ingen aning om gruppboenden är dyrare eller inte. Jag är inte insatt i den delen. Du är, misstänker jag utifrån vad du har skrivit nu och tidigare, betydligt mer insatt i verksamheten som sådan, så jag skall definitivt inte försöka slå dig på fingrarna där.

  Mig veterligen har jag faktiskt inte häcklat någon myndighetsstatistik. Min erfarenhet är att den oftast är väldigt bra. Däremot kan ofta medias presentation av den ofta vara betydligt mindre bra. När så mycket skattepengar läggs på detta (och på socialbidrag, som jag skrev i föregående inlägg) gör det mig vansinnig när Aftonbladet talar om "Nya hårda Sverige".

  Vad jag reagerar över är att vi lägger så mycket mer på detta än övriga länder, inklusive våra grannländer. Mig veterligen är inte Finland, Norge och Danmark ökända för att behandla sina funktionshindrade illa. Jag vill varken på något sett hetsa mot funktionshindrade eller förringa deras behov. Men för mig framstår det väldigt konstigt att låta 4,2 % av skatteintäkterna gå till detta.

  Vad fusket beträffar så är det naturligtvis inte begränsat till detta område. Jag tror jag har ondgjort mig över fusket inom andra områden när jag skrivit om andra ämnen. ;) Jag har all respekt för brukarnas personliga integritet, jag är inte för ogrundade razzior i deras hem. Däremot tycker jag det är väldigt konstigt när systemet är utformat så att 2-3-4 personer kan vara heltidsanställda för att vårda en familjemedlem. I synnerhet när det sker i ett familjeägt företags regi.

  Skall tillägga (utan någon ironi eller sarkasm) att jag har stor respekt för dig och vad du skriver. Hoppas jag inte tappat din permanent!

  SvaraRadera
 5. Jag har skrivit så mycket om personlig assistans, gruppboenden och äldrevården att jag inte längre orkar plocka fram alla siffror och länkar.

  Det spelar ju egentligen ingen roll, för det som är mest stötande i allmänhetens ögon är "rättvisebegreppet". Att något kan vara lönsamt och samtidigt ge individen ett bra liv är nästan skambelagt när det finns andra alternativ som är dyrare och kvalitativt sämre som "alla borde ha"!

  Vi har blivit ett land där det bara finns en åsikt, ett sätt att tänka, ett sätt att hantera invandring, vård-, skola- och omsorg och om det skadar mer än hjälper så spelar det uppenbarligen ingen roll så länge som det är lika för alla?

  Jag har stor respekt för att andra ser på livet från en annan synvinkel än jag, har andra åsikter och lösningsförslag men jag blir fortfarande väldigt provocerad när jag läser något som slår neråt mot dem som inte själva kan försvara sig.

  Vilket förmodligen är helt meningslöst. De som äger alla frågor i landet är en grupp som bestämmer vem som har rätt att yttra sig eller inte. Som Kaj Schueler skriver i SvD i dag .. "I ett flertal debatter [..] under de senaste åren har en komplex verklighet omformats till förenklade och entydiga påståenden. [...] Debattörens eller kritikerns klass, etnicitet och religiösa tillhörighet har blivit viktigare än vad personen eventuellt har att säga."

  Sture Bergwall/Thomas Qvicks boende har kostat skattebetalarna ca 6-7000 kr per dag under sin tid på Säter. Behandling, resor, psykofarmaka osv tillkommer alltså.

  Hemtjänsten kostar ca 400 kr i timmen. Assistansersättningen är 275 kr i timmen, totalt inklusive löner, lönebikostnader, resor, aktiviteter, utbildning och administration.

  Men det viktigaste, det talar vi aldrig om .. vad får vi för pengarna??

  Kommunerna går med förlust på assistansersättningen men den allmänt godkända uppfattningen är att privata aktörer går med en "enorm" vinst. Hur kan det komma sig??

  En del äldreboenden är knappast värda namnet medan andra är fantastiska boenden där kvaliteten är hög. Hur kan det bli så.

  Hemtjänst med rut-avdrag ger den hjälpbehövande rätten att själv bestämma vari hjälpen ska bestå .. den kommunala varianten är dyrare och förbehåller sig rätten att bestämma vilken hjälp som ingår? Ett märkligt system.

  Men den bit som ni, mona och du, tycker känns oetisk är den där familjen är assistenter. Jag kan hålla med om att det inte bör vara så hur länge som helst, familjens mål bör ju vara att bygga upp ett liv efter det att föräldrarna är borta. Men ibland så har en hel familj fått offra vänner, bekanta, privat- och umgängesliv för att kunna ge det samhället tycker är orättvist .. möjligheten till personlig utveckling.

  Det är då det blir svårt med livet efteråt för dem som måste göra sig själva arbetslösa. Det är en fråga som Socialstyrelsen arbetar med .. tillsammans med många andra frågor när det gäller assistansersättningen.

  Resultatet blir förmodligen väldigt rättvist!

  Och, nej du har inte tappat mig permanent .. bara för en liten stund.

  Något som stör mig betydligt mer är den "intellektuella" överlägsenhet och självgodhet som jag stöter på i andra bloggar där åsikterna är ristade i sten och läsarna måste "godkännas" för att deras kommentarer ens ska uppmärksammas. ;-)  SvaraRadera
 6. Vad valfrihetsbiten beträffar kunde jag inte hålla med mer.

  Att familjemedlemmar är anställda kan jag förstå. Men när det gör det anställda av eget företag blir utrymmet för missbruk allt för stor, i min åsikt. Tycker det borde finnas någon sorts jävsprincip för detta.

  Att därtill familjemedlemmar kunnat dra in stora belopp på att "vårda" en anhörig som varit helt frisk är för mig fullständigt ofattbart. Det kanske är lättare att fejka detta inför en läkare än vad jag förstår, vad vet jag, men för mig framstår det som ett skräckexempel på myndigheter som fullständigt tappat kontrollen.

  SvaraRadera
 7. Any nu blev jag konfunderad.Har aldrig sagt något om att jag skulle tycka att det är oestetiskt med familjer som personliga assistenter.Däremot undrar jag över när en person har lika många kommunalt anställda som det lilla( världens finaste)äldreboendet och hur det ska gå om det blir många i en kommun med så stora vårdlag runt sig.
  Ekonomi går inte att räkna bort.
  Det fina lilla boendet( som var det enda boendet i kommunen som klarade sin budget) och som gjorde massor av gratisarbete ute i bygden las ner på grund av att man skulle spara. Ett boende som många tyckte borde vara ett föredöme för hur ett bra boende för äldre skulle vara.
  Jag kan heller aldrig förstå( jo några tankar har jag)varför privata klarar att tjäna pengar tillskillnad från kommuner som har svårt att gå runt.

  SvaraRadera
 8. Bra att du funderar på kostnaderna för den här typen av verksamheter Fnord. Och att jämföra med hur liknande verksamheter utomlands positionerar sig ekonomiskt. Det bör man alltid ha viss koll på. För att inte bli hemmablind eller fastna i känslomässigt förblindade reaktioner på ämnets allvarliga art. Det är ett incitament på att verksamheten borde granskas och ses över ifall skillnaden mot omvärlden är avsevärd(vilket jag förstår att man gör med den här verksamheten).

  Och bara så du vet, ifall du skriver ett eller 18 riktigt tokiga bloggposter kommer jag ändå att uppskatta de andra, vettiga posterna. Någon känslostyrd åsiktspolis hittar jag varken inom mig själv eller bland skribenter jag uppskattar. Keep up the good work!

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.