2013-09-22

1900 kr till diplomaters lyxliv

I SvD-artikeln "Sverige är FN:s jultomte" av Jenny Nordberg kan man läsa följande:

  1. De senaste tre åren har Sverige skickat 24 miljarder svenska kronor till FN.
  2. Mer än hälften är ett kontantbidrag till budgeten som FN får göra vad det vill med.
  3. Tre fjärdedelar av många FN-organs grundbudget går till löner och förmåner.

Nordberg ger därefter en lång lista exempel på vad "löner och förmåner" egentligen innebär. I korthet, ett liv i extrem lyx för FN-anställda som påfallande ofta är direkt olämpliga för sina uppdrag.

Så låt oss analysera punkterna ovan igen. Om hälften av de 24 miljarderna administreras fritt av FN innebär detta 12 miljarder kronor. Om tre fjärdedelar av dessa tolv miljarder går till löner och förmåner innebär detta att 9 miljarder svenska kronor går till samma löner och förmåner.

Vad innebär då detta för svenskarnas del? Jo, det innebär naturligtvis att det är det svenska skatteunderlaget – det vill säga arbetande svenskar – som fått betala dessa nio miljarder kronor. I krassa siffror räknat har varje arbetande svensk i snitt fått betala 1 900 kronor i skatt för att kunna möjliggöra dessa dessa FN-diplomaters lyxliv.

Med Nordgrens ord: Det gör oss dock uppskattade inom FN, eftersom Sverige, som en ambassadör uttrycker det, uppträder som deras "jultomte".

Frågan är bara om det är denna sorts uppskattning de svenska skattebetalarna vill ha? Är det månne för att kunna upprätthålla system som dessa som de rödgröna samarbetar med Sverigedemokraterna för att stoppa skattehöjningar?