2013-09-23

7000 kr per arbetande svensk

Den svenska EU-avgiften för år 2013 är 33,5 miljarder kronor.

De nettoskattebetalare – det vill säga arbetande svenskar – som betalar denna avgift utgörs av 4 766 000 personer.

Utslaget per arbetande svensk blir medlemsavgiften därför något över 7 000 kronor per år.

Av de 33,5 miljarder kronorna går 11,6 miljarder tillbaka till Sverige, vilket betyder att varje krona i EU-bidrag som utgår till Sverige kostar svenskarna 2,89 kronor.

Väljer vi istället att räkna nettokostnaden per arbetande svensk landar denna därför på 4 600 kronor och år.
SR