2013-09-23

7000 kr per arbetande svensk

Den svenska EU-avgiften för år 2013 är 33,5 miljarder kronor.

De nettoskattebetalare – det vill säga arbetande svenskar – som betalar denna avgift utgörs av 4 766 000 personer.

Utslaget per arbetande svensk blir medlemsavgiften därför något över 7 000 kronor per år.

Av de 33,5 miljarder kronorna går 11,6 miljarder tillbaka till Sverige, vilket betyder att varje krona i EU-bidrag som utgår till Sverige kostar svenskarna 2,89 kronor.

Väljer vi istället att räkna nettokostnaden per arbetande svensk landar denna därför på 4 600 kronor och år.
SR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.