2013-09-27

För journalister gäller andra regler?

Landets journalister tar sig själva på stort allvar, Ja, på så stort allvar att Expressen hängde ut gänget "Gipsy Bloods" med namn och bild efter att journalistkollegor hade blivit hotade. Den vanliga cirkusen med icke-signalementen på icke-vita förövare var med andra ord plötsligt ljusår borta.

Ett annat exempel på det allvar som genomsyrar journalistkårens självbild är att det nu stormar kring Hanne Kjöller. Det vill säga, det stormar kring Kjöller – inom journalistkåren.

Hanne Kjöllers har skrivit en bok i vilken hon anklagar media för att ägna sig åt grovt vinklad nyhetsförmedling. Kjöllers kritik går ut på att journalistkåren ofta utelämnar och vinklar fakta, även när detta ger en direkt felaktig bild av vad som har hänt.

Kjöllers problem är att hennes egen bok, i vilken hon illustrerat sin tes med ett antal exempel, även denna innehåller faktafel. Den journalistkår som Kjöller kritiserar har inte varit sen med att dra stora växlar på detta.

Jag har inte läst Kjöllers bok, och har därför ingen egen bild av den. Det finns dock skrämmande många välbelagda exempel på att Kjöllers kritik stämmer i sak. Av denna anledning tycker jag reaktionen på Kjöllers bok är rätt kuslig.

Hennes misstag är såklart genanta, men jag misstänker att i sin helhet utgör exemplen i hennes bok en ganska förödande käftsmäll på journalistkåren. Det ligger i så fall nära till hands att tro att detta är den egentliga anledningen till den hårda tonen mot Kjöller, och det faktum att så oproportionerligt många spaltmeter har skrivits om bokens faktafel de senaste dagarna.

I fallet med Carema pumpade media ut krigsrubriker om blöjvägning. Rättelserna, då de kom, var i regel små undanskymda notiser som få personer såg, Många har därför än idag en djupt felaktig bild av vad som hände på Koppargården.

I rapporteringen om Kjöllers bok har däremot hennes faktafel fått mycket större medial genomslagskraft än boken som sådan. Det tycks med andra ord som att när det kommer till journalistik om journalistiken, gäller helt andra regler.

Det mest ironiska i hela historien är att samtidigt som journalistkåren blånekar till Kjöllers anklagelser om vinklad nyhetsförmedling, pågår för fullt ett massivt och hämningslöst hårdvinklat mediedrev mot Skånepolisen.
Cornucopia?, SR1, SR2, SR3, SR4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Re6, Re7, Re8, Re9, Re10, Re11