2013-09-25

Skamligt!


Stora och utdragna polisutredningar innebär ett stort pappersarbete. Pappersarbete som till stor del handlar om namn. Namn som, föga förvånande, naturligtvis hamnar i polisens pärmar, datorsystem och "register".

Att polisutredningar på detta sätt innehåller stora mängder namn – ofta på laglydiga och helt vanliga medborgare – är ganska olustigt. Men allt annat skulle omöjliggöra en meningsfull polisutredning. Namnuppgifter i polisutredningar är helt enkelt ett pris vi får betala för en fungerande brottsbekämpning.

Det nu aktuella fallet skiljer sig inte från andra brottsutredningar av samma omfattning. Det enda som skiljer är att de inblandade tillhör en minoritet. Att alla tillhör en och samma minoritet beror på att de är släkt med varandra – det rör sig om en familjefejd.

Vad media har hittat är med andra ord gissningsvis en ganska normal polisutredning. Eftersom det rör sig om den minoritet det rör sig om, väljer man emellertid att sätta igång ett massivt drev där man till fullo spelar ut rasistkortet.

Kusligt få ifrågasättande röster har hörts, men den röst som faktiskt har hörts idag är också dagens hjälte, nämligen Peter Springare från Örebropolisen. Han har sagt ifrån, trots att det säkert kan kosta honom dyrt framöver.

Springare försöker inte bara nyansera den bild som sprids, han drar även ned byxorna på rikspolischefen Bengt Svenson. Svenson har försökt rädda sitt eget skinn genom att kasta Skånepolisen till vargarna. Springare gör dock klart att det enda Skånepolisen gjort är att jobba efter Svensons egna rekommendationer.

Medias rapportering kring Skånepolisens utredning har slagit nytt rekord i journalistisk ohederlighet. Skånepolisen – som redan drogs med dåligt rykte – har valt att göra en pudel, väl medvetna om att varje försök att förmedla en nyanserad bild är dödfött i den mediedramaturgi som råder.

Rikspolischefen å sin sida, rädd att drabbas av samma peststämpel, tvår sina händer, spelar med i den djupt ohederliga teatern och lämnar sina skånska kollegor i sticket.

Det är skamligt.

Lyssna: Peter Springare om register över Romer (12:30)

SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6