2013-09-23

Otäckt vinklad rapportering

Om vi för ett ögonblick förutsätter att Skånepolisen inte blåljuger, är det så kallade register som varit dagens stora snackis ett släktträd som har använts som utredningsmaterial i samband med en familjefejd.

Det är möjligt att det formellt sett är olagligt att sammanställa uppgifter på detta sätt. Det kan också diskuteras om barn bör vara med. (Det kan också ha funnit en hotbild mot barnen, vilket i så fall kan ha gjort deras namn relevanta.)

Utredningsmaterialet verkar dock inte vara något "rasregister" som Skånepolisen använder sig av för att hålla koll på folks etniska bakgrund. Detta är emellertid exakt den bild som förmedlats.

Att det förekommer stora mängder personuppgifter i polisutredningar är ingenting konstigt eller ovanligt. Ibland, som i utdragna utredningar av allvarliga brott förekommer tusentals eller ännu fler, varav de flesta är vanliga och laglydiga medborgare. Den som skulle kräva att få sitt namn bortplockat från en sådan utredning skulle knappast mötas av någon förståelse från vare sig polisiärt eller journalistiskt håll.

Det här är inte konstigare. Att familjebanden i detta fall har bedömts vara relevanta är inte särskilt konstigt, då det rör just en familjefejd. Människors släktförhållanden blir därmed givetvis relevanta.

På samma sätt är det inte särskilt konstigt att de inblandade delar en etnisk tillhörighet. Till familjefejders natur hör så att säga att de inblandade i regel är släkt med varandra.

Detta hindrar såklart inte den svenska kränkthetsindustrin att gå igång på alla cylindrar, erfarenhetsmässigt vore allt annat förvånande. Men bilden som ges är obehagligt vinklad, polisen svartmålas och bilden av det rasistiska "hårda och kalla Sverige" förstärks ännu några steg.

Uppdatering: Det stora hysteriska flödet av ogenomtänkt moralpanik har nu faktiskt kompletterats med en sansad artikel. Läs den!


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, Sk1, Sk2, Sk3, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, Sk8