2013-09-23

Otäckt vinklad rapportering

Om vi för ett ögonblick förutsätter att Skånepolisen inte blåljuger, är det så kallade register som varit dagens stora snackis ett släktträd som har använts som utredningsmaterial i samband med en familjefejd.

Det är möjligt att det formellt sett är olagligt att sammanställa uppgifter på detta sätt. Det kan också diskuteras om barn bör vara med. (Det kan också ha funnit en hotbild mot barnen, vilket i så fall kan ha gjort deras namn relevanta.)

Utredningsmaterialet verkar dock inte vara något "rasregister" som Skånepolisen använder sig av för att hålla koll på folks etniska bakgrund. Detta är emellertid exakt den bild som förmedlats.

Att det förekommer stora mängder personuppgifter i polisutredningar är ingenting konstigt eller ovanligt. Ibland, som i utdragna utredningar av allvarliga brott förekommer tusentals eller ännu fler, varav de flesta är vanliga och laglydiga medborgare. Den som skulle kräva att få sitt namn bortplockat från en sådan utredning skulle knappast mötas av någon förståelse från vare sig polisiärt eller journalistiskt håll.

Det här är inte konstigare. Att familjebanden i detta fall har bedömts vara relevanta är inte särskilt konstigt, då det rör just en familjefejd. Människors släktförhållanden blir därmed givetvis relevanta.

På samma sätt är det inte särskilt konstigt att de inblandade delar en etnisk tillhörighet. Till familjefejders natur hör så att säga att de inblandade i regel är släkt med varandra.

Detta hindrar såklart inte den svenska kränkthetsindustrin att gå igång på alla cylindrar, erfarenhetsmässigt vore allt annat förvånande. Men bilden som ges är obehagligt vinklad, polisen svartmålas och bilden av det rasistiska "hårda och kalla Sverige" förstärks ännu några steg.

Uppdatering: Det stora hysteriska flödet av ogenomtänkt moralpanik har nu faktiskt kompletterats med en sansad artikel. Läs den!


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, Sk1, Sk2, Sk3, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, Sk8

4 kommentarer:

 1. För den vanlige och hederlige journalisten så borde väl den första tanken vara "Vad är hönan och ägget". Är det ett register över människor just i egenskap av romer. Eller är det ett register över människor med rikliga myndighetskontakter, som råkar begränsa sig till att vara enbart romer. Och i så fall, varför är det så många personer?

  Och så kunde man undersökt saken och redovisat flera olika synvinklar på problematiken. Istället rusar alla som vanligt in i dramatik-och-rubrik fönstret.

  Det kan naturligtvis finnas fog för att upprätta olika personers umgängeskretsar även på en nivå där barn ingår. Om det är relevant för utredningarna. Men någonstans lägger man sig rätt nära det orimliga känns det med 4000 personer. Och skulle det kunna försvaras och förklaras på ett kriminalutredningsmässigt vederhäftigt sätt. Ja då är det verkligen illa, ur många aspekter.

  Någonstans borde man sett problemet här och inte bara lyfts med av möjligheterna.

  Visar också på problemet med digitalisering och datorteknik överlag. Hur lätt som helst att registrera massor av människor och dessutom ta del av uppgifterna. På den gamla bastanta kilovismedpappers-tiden så skulle det vara tråkigt och jobbigt att plocka fram personuppgifter ur utredningar bara av nyfikenhet. Nu kan det vara en knapptryckning bort.

  Så att det faktiskt finns ett reellt problem här, dessutom komplext, gör att den mediedrevande vinklingen med andra världskriget osv måste ta några steg till och in i verkligheten. Den är tillräckligt dramatisk som det är.

  SvaraRadera
 2. Jag håller med om mycket av vad du säger här. Men återigen, att polisutredningar innehåller tusentals personuppgifter är ingenting ovanligt. Hade den här utredningen handlat om till exempel MC-gäng, samt deras familjer och barn, hade rapporteringen inte varit en bråkdel av vad den är.

  Nu fanns däremot etnicitetsvinkeln med i bilden, och plötsligt gäller helt andra regler och en total brist på nyanser.

  SvaraRadera
 3. Einar Strömblad24 september 2013 15:23

  Alla borde varit en aning kallsinnigare inledningsvis. Ett problem finns helt klart och registreringen har ju nu till och med erkänts ha gått utöver vad som åtminstone är rimligt. Det framkommer ju efterhand mer graverande uppgifter. Dessutom framgår uppenbarligen nu att a) denna registrering påbörjades redan 2005 och b) att i den större registreringen har ett avancerat program använts och i det andra mindre fallet Excel. Får man då påpeka att Excel ÄR ett register. Med "avancerat program" får man nog våga tro att det handlar om en databas, vilket alltså även detta faller under begreppet "register".
  Bra att detta synas och om brott anses ha begåtts skall detta beivras.
  Bor själv i Tyskland (f.d. svensk medborgare) och här är dataskydd skrivet med mycket stora bokstäver!

  Einar Strömblad

  SvaraRadera
 4. Debatten om register över Romer verkar vara en skendebatt. Jag tror att den har sitt ursprung i ett dåligt skrivet datorprogram. Hur gör man då ett sådant här register? Först och främst bör man ha till gång till folkbokföringen. Därefter söker man efter far, mor, make/make och barn till en person. Sedan söker man efter detsamma för de man hittar. Sedan fortsätter man så i några generationer och plötsligt har man ett stort "register". Om nu programmet varit lite mera sofistikerat kanske man borde ha tagit bort personnumren på barn och avlidna för att inte förvirra.
  Nu är det trots allt så att man inte behöver ett eget register. Den aktuella informationen kan ju skapas varje gång man har intresse av att söka relationer mellan olika personer eller personer med relationer till en speciell person, men att skriva ut i en excelfil förenklar ju för IT-amatörer. Ett proffs hade aldrig låtit informationen lämna datorns minne och funktionaliteten hade blivit densamma, men kanske lite bättre eftersom den varit up to date.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.