2014-02-09

Märkligt om missbruk

I en artikel i SvD om heroin och Philip Seymour Hoffmans död kan man läsa följande:

 Program av europeisk typ för att få ner tungt narkotikamissbruk är sällsynta i USA där det till och med rått motstånd mot att dela ut sprutor gratis. Möjligen finns en större förståelse för tanken att narkotikaberoende är en sjukdom, sådana kommentarer var vanliga med anledning av att Hoffman varit ”vit” i över 20 år men till sist inte kunde motstå suget.

Detta är, som svensk journalist, en ganska underlig kritik att rikta mot USA eftersom precis samma kritik kan riktas mot vårt eget land. När det kommer till sprutbyte har de svenska politikerna släpat benen efter sig, och när det har införts har detta varit extremt kontroversiellt. Att alkoholism betraktas som en sjukdom som kräver vård står därtill i bjärt kontrast mot det faktum att missbrukare – och brukare – av narkotikaklassade preparat betraktas och döms som kriminella.

Program av "europeisk typ" för att få ned tungt narkotikamissbruk är sällsynta i Sverige och därför är den narkotikarelaterade dödligheten också mycket högre här än i resten av världsdelen. I USA har å andra sidan cannabisbruk på senare år i ganska stor omfattning legaliserats och/eller avkriminaliserats. Detta har inneburit att mången ung amerikan sluppit fängelse – med allt vad det innebär – bara för att ha blivit påkommen med att göra vad de flesta andra amerikaner också har gjort.

Sverige har i denna fråga mycket att lära av USA. USA har å sin sida väldigt lite att lära av Sverige.
Re, SvD, DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.