2014-02-09

Demokratiförakt

Det blev ja i den schweiziska folkomröstningen om begränsningad invandring, någonting som SvD:s Gunilla von Hall kommenterar så här:

"Röstutslaget är ett tecken på liknande främlingsfientliga och immigrationströtta stämningar runtom i Europa."

Det schweiziska folkets demokratiskt fattade beslut – i en fråga som de svenska politikerna för övrigt aldrig har låtit folket säga sitt om – avfärdas således utan vidare som "främlingsfientligt". Detta är inte seriös journalistik, detta är von Halls privata och synnerligen subjektiva åsikter framförda som om de vore objektiva fakta.

von Hall har tidigare anklagat Schweiz för "apartheid". Därtill har hon skrivit om hur "oron gnager" bland Frankrikes muslimer sedan Mohammed Merah sköt ihjäl sju personer, varav tre judiska barn och en rabbin. Huruvida oron även gnagde bland Frankrikes judar föreföll hon emellertid inte intresserad av att fråga sig.

Relaterat (och censurerat): Migros agenda
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN1, DN2, SR1, SR2, SR3, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, Ab1, Ab2, Exp