2014-02-14

Snatter i ankdammen

Klubben för narcissism, tillrättalagda självbilder och sötsliskig inställsamhet – även känd som Facebook – tillåter tydligen numera att användarna klassificerar sig själva som andra kön än man och kvinna.

Om Facebook har upplevt att användarna efterfrågat detta är det såklart såväl bra som smart gjort. Men att rapporteringen om detsamma blir en jättenyhet i svensk media säger betydligt mer om den svenska journalistkåren och dess prioriteringar än vad det säger om Facebook och dess användare.


DN, SvD1, SvD2