2014-02-14

Snatter i ankdammen

Klubben för narcissism, tillrättalagda självbilder och sötsliskig inställsamhet – även känd som Facebook – tillåter tydligen numera att användarna klassificerar sig själva som andra kön än man och kvinna.

Om Facebook har upplevt att användarna efterfrågat detta är det såklart såväl bra som smart gjort. Men att rapporteringen om detsamma blir en jättenyhet i svensk media säger betydligt mer om den svenska journalistkåren och dess prioriteringar än vad det säger om Facebook och dess användare.


DN, SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.