2014-03-06

Medborgare vs klaner

"De flesta är som vi", kunde man nyligen läsa i en DN-ledare om invandring. Påståendet backades upp av en utläggning om att Södermalmsjournalisterna visst vet vad de talar om, eftersom det faktiskt finns invandrare på Södermalm.

Det stämmer såklart. På Söder bor invandrare som har råd att bo på Söder. Tjeckiska ingenjörer och amerikanska ekonomer som, indeed, är ungefär som vi. Därutöver finns också den iranske tandläkaren som förvisso kanske inte skulle låta sin tonåriga dotter gå på bio med din tonårige son, men som har ordnad ekonomi och BMW. Men hur representativa är egentligen dessa? För många människor vilkas horisont sträcker sig lite längre än Söder är svaret ganska givet.

I en mycket läsvärd kolumn av Nathan Shachar kan man i samma tidning läsa om klaner, och där närmar vi oss kanske också problemets kärna. Traditionerna och klantänkandet genomsyrar Mellanöstern – även dess kristna befolkning, vilket exemplet Södertälje så väl visar. Och detta klantänkande är på många sätt den västerländska demokratins direkta antites.

När klanen är överordnad medborgarskapet hjälper du förvisso din kusin med pengar när så behövs, men du smiter å andra sidan helst från skatten. När klanen är överordnad medborgarskapet är din röst i ett val någonting som styrs av klanlojalitet, snarare än övertygelse. När klanen är överordnad medborgarskapet är rättsskipning någonting som sköts genom vendettor, inte genom något statligt våldsmonopol.

Klantänkandet är en stor anledning till att så många icke-västliga stater i världen aldrig börjat fungera, det finns helt enkelt inga förutsättningar för något socialt kontrakt värt namnet. När klantänkandet får fäste i väst angriper detta den västerländska demokratins akilleshäl, nämligen det förtroende mellan medborgare och stat som är detta samhällssystems viktigaste förutsättning.

Måhända flyger risker som dessa under den södermalmska surdegsradarn, men de flyger där likafullt. Bakom alla floskler om mångkulturalism och till lögn gränsande påståenden om att gilla olika, döljer sig ett experiment. I detta experiment är det världshistoriens överlägset bästa samhällssystem – den västerländska demokratin – som är insatsen.


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, Dag1, Dag2, Ex1, Ex2, SMP1, SMP2