2014-03-06

Medborgare vs klaner

"De flesta är som vi", kunde man nyligen läsa i en DN-ledare om invandring. Påståendet backades upp av en utläggning om att Södermalmsjournalisterna visst vet vad de talar om, eftersom det faktiskt finns invandrare på Södermalm.

Det stämmer såklart. På Söder bor invandrare som har råd att bo på Söder. Tjeckiska ingenjörer och amerikanska ekonomer som, indeed, är ungefär som vi. Därutöver finns också den iranske tandläkaren som förvisso kanske inte skulle låta sin tonåriga dotter gå på bio med din tonårige son, men som har ordnad ekonomi och BMW. Men hur representativa är egentligen dessa? För många människor vilkas horisont sträcker sig lite längre än Söder är svaret ganska givet.

I en mycket läsvärd kolumn av Nathan Shachar kan man i samma tidning läsa om klaner, och där närmar vi oss kanske också problemets kärna. Traditionerna och klantänkandet genomsyrar Mellanöstern – även dess kristna befolkning, vilket exemplet Södertälje så väl visar. Och detta klantänkande är på många sätt den västerländska demokratins direkta antites.

När klanen är överordnad medborgarskapet hjälper du förvisso din kusin med pengar när så behövs, men du smiter å andra sidan helst från skatten. När klanen är överordnad medborgarskapet är din röst i ett val någonting som styrs av klanlojalitet, snarare än övertygelse. När klanen är överordnad medborgarskapet är rättsskipning någonting som sköts genom vendettor, inte genom något statligt våldsmonopol.

Klantänkandet är en stor anledning till att så många icke-västliga stater i världen aldrig börjat fungera, det finns helt enkelt inga förutsättningar för något socialt kontrakt värt namnet. När klantänkandet får fäste i väst angriper detta den västerländska demokratins akilleshäl, nämligen det förtroende mellan medborgare och stat som är detta samhällssystems viktigaste förutsättning.

Måhända flyger risker som dessa under den södermalmska surdegsradarn, men de flyger där likafullt. Bakom alla floskler om mångkulturalism och till lögn gränsande påståenden om att gilla olika, döljer sig ett experiment. I detta experiment är det världshistoriens överlägset bästa samhällssystem – den västerländska demokratin – som är insatsen.


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, Dag1, Dag2, Ex1, Ex2, SMP1, SMP2

7 kommentarer:

 1. Klaner korrelerar med korruption och inavel och låg intelligens.

  http://jaymans.wordpress.com/2013/09/07/how-inbred-are-europeans/

  SvaraRadera
 2. Den ledaren är helt uppenbart skriven av någon som långt borta från verkligheten sitter i sitt trygga fina område och tycker (som vanligt) Och Som aldrig har varit i närheten av att möta skränande hotfulla gäng,som aldrig har bott i ett område där man som infödd svensk känner sig som man vore i ett annat land.Jag har bott i ett sådant område och aldrig mer.Dom har inte en susning om vad dom pratar om och jag mår illa av dom här som tror sig veta allt fast dom lever själva i en helt annan värld.

  SvaraRadera
 3. Ja, det är kusligt hur avskärmade vissa tycks vara från verkligheten.

  SvaraRadera
 4. Å andra sidan kan ju klantillhörigheten och lojaliteten till den faktiskt minska. Förtroendet till en svensk, eller annan, stat kan öka.

  När västeuropeiska infödda tjänstemän byts ut mot klanmedlemmar. När 40-talist svenskar byts ut mot klanmedlemmar och de största partierna domineras av folk med klan traditioner. Och när arbetar klasstillhörighet byts ut mot klanbakgrunder som rättesnöre för partival. Och att pengar flyttas över från gamla företag till nya enklaver med härstamning från andra kulturer i stor omfattning. Då klanmedlemmar möter sina gelikar i mötet med staten.

  Då kommer förtroendet och samhörigheten med staten att öka. Också bland fd klanmedlemmar.

  Samhället är då ett annat, men klanbetydelsen kommer att ha minskat eller nästan helt försvunnit. I praktiken finns förstås möjligheten att staten förändras till att istället representera klanerna på ett mer strukturellt sätt. Men den utvecklingen är knappast självklar.

  Allt handlar om volymer.

  SvaraRadera
 5. Absolut är det så. Men det dröjer förmodligen åtminstone en generation innan det sker, och processen blir svagare ju mindre kontakt man har med majoritetssamhället.

  Därför är mångkulturskonceptet, som i praktiken uppmuntrar till att klantänkandet skall bevaras, en farlig väg att gå. Och därför är det, precis som du säger, en fråga om volymer.

  SvaraRadera
 6. Spot on!

  http://polytempik.blogspot.se/

  SvaraRadera
 7. Förklarar allt

  http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.