2014-03-25

Varför jublar inte Billström?

I dagens DN kan man läsa att Tobias Billström tycker det är orimligt att Sverige och ett fåtal andra EU-länder får stå för nästan hela hela "flyktingbördan".

Personligen kan jag inte få ihop det där. Vi matas ständigt med budskap om att invandringen berikar Sverige, att invandringen är lönsam och att invandringen på intet sätt hotar den svenska modellen utan snarare stärker den.

Så vad är egentligen Billströms och regeringens problem? Vi borde ju vara glada över att EU:s medlemsländer låter oss stå för en så oproportionerligt stor andel av invandringen – det är ju uppenbarligen en ren vinstlott för Sveriges del!

Eller?

Är det måhända så att Billströms utspel är en produkt av det faktum att invandringens realiteter inte är riktigt så rosenskimrande som regeringen brukar vilja göra gällande? Är det måhända så att regeringen egentligen skulle vilja se en minskad invandring – det vill säga vill precis samma sak som alla som av politikerkåren slentrianmässigt brukar brännmärkas som "rasister" då de ger uttryck för samma önskan?

Är det måhända så att politikerna talar med kluvna tungor och slår knut på sig själva då de försöker sig på den ena logiska kullerbyttan efter den andra? Är det rent av så att politikerkåren utgörs av ett gäng hycklare? Eller är det bara jag som inte har förstått något här?




DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, Sk1, Sk2, SydSv, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11