2014-04-15

Den postmodernistiska rasismen

"Rasism på bussförarutbildning", berättas i en TT-notis som återges av flera tidningar. "En lärare på en bussförarutbildning har under en lektion fällt rasistiska kommentarer" förklarar artikeln vidare.

Kommentaren läraren fällde var att det kommer att bli "inbördeskrig" när "hela världen" kommer till Sverige. Detta är såklart en pessimistisk kommentar, en bombastisk kommentar, en kommentar som kan anses olämplig och en kommentar som har väldigt lite med en bussförarutbildning att göra. Den kan emellertid näppeligen sägas vara rasistisk.

Kommentaren som läraren fällde sade ingenting om olika etniciteters förmågor eller värderingar, vad kommentaren gav uttryck för var en låg tilltro till människor av olika etniciteters förmåga att leva tillsammans.

Denna oro är på intet sätt obefogad. Syrien, Bosnien, Kongo och Nigeria är bara några av alla de exempel som kan anföras till stöd för detta påstående. "Mångkultur" må vara modeordet för dagen, men bakom vackra tal och visioner återfinns en verklighet som är komplicerad, en mänsklig natur som är irrationell och som sällan enkelt fogar sig till förnuftigt utformade system och en civilisation som är en betydligt tunnare fernissa än vad vi ofta är riktigt på det klara med.

Det är såklart enkelt att skandera this time it's different! – och därefter ännu en gång omdefiniera och urvattna rasismbegreppet så att det passar ens syften. Huruvida detta är empiriskt, realistiskt, verklighetsförankrat och intellektuellt hederligt är dock en helt annan femma.
SvD1, SvD2, SvD3, Dag1, LT1, LT2, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, SMP1, SMP2, SMP3