2014-05-16

Ban Ki-moon - med svenska mått mätt

I en intervju med SvD – som måhända inte är skriven enbart i objektivt nyhetssyfte – säger FN:s generalsekreterare bland annat följande:

"Migration är inget hot, inget negativt. Man ska inte tro att migranter tar inhemska jobb eller skapar sociala problem. I många länder gör migranterna farliga och svåra jobb som lokalbefolkningen inte vill göra. Vi måste börja se de positiva följderna av migration."

Artikeln är just nu en av de tio mest delade på SvD, och det är inte särskilt svårt att förstå varför: den används såklart som ett politiskt vapen i den svenska valrörelsen. Att det är självaste FN-chefen som står bakom citatet ovan borde ju betyda någonting, eller hur?

Well, före man slår någon i huvudet med generalsekreterarens ord bör man ha klart för sig vem det egentligen är som yttrar dem. Ban Ki-moon är inte bara FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon är en sydkorean som har varit minister i Sydkoreas regering. Av Sydkoreas befolkning är över 99 % av etniska koreaner, vilket också gör landet till ett av världens mest etniskt homogena.

Bland de icke-koreaner som finns i landet utgörs merparten av migranter från Kina, det vill säga människor från en kultur som står den koreanska nära. Av invandrarna från Kina uppskattas dessutom 30 % utgöras av etniska koreaner. Övriga stora grupper av utlänningar är amerikanska soldater och engelsklärare.

Som minister i Korea var Ban Ki-moon en del av en regering som förde en betydligt mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna förespråkar. Att använda Ban Ki-moon som ett vapen mot Sverigedemokraterna kan således inte kallas något annat än absurt.


Den som är nyfiken på vad sydkoreanska ministrar står för i praktiken kan jämföra Sydkoreas stapel (den fjärde underifrån) med den svenska (näst längst upp).
Källa: UNHCR

Ab1, DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, LT3, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Re6, SMP1