2014-08-02

"Detta är inte en religiös konflikt"

På Stockholms domkyrkoförsamlings blogg kommenterar domkyrkokomminister Ulf Lindgren ISIS fördrivning av kristna i Irak med följande ord:
"Detta [är] inte en religiös konflikt."
Jag borde inte bli förvånad. Att det svenska etablissemanget i allmänhet och Svenska kyrkan i synnerhet väljer att tiga om att kristna är den grupp som i högst omfattning utsätts för religiös förföljelse är välkänt. Att påpeka detta välbelagda faktum anses nämligen i identitetspolitikens, postmodernismens, fundamentalismens och ängslighetens tidevarv vara att bejaka islamofobi.

Att en företrädare för Svenska kyrkan så till den grad lyckas dekonstruera verkligheten att vederbörande kommit fram till att militanta och fundamentalistiska islamisters förföljelser av kristna inte är en religiös konflikt, är emellertid bortom all anständighet.

Som ung och liberal ateist gick jag ur kyrkan. Som lite äldre och mer konservativ började jag överväga att gå med igen, helt enkelt för att stödja ett svenskt kulturarv. Men den kyrka som Antje Jackelén, Helle Klein och Ulf Lindgren representerar kommer jag aldrig att legitimera genom att bli medlem. Aldrig!
SvD1, SvD2, Sk1, NSk1, LT1, SMP, Dag1, Dag2, KT, Ex1, Ex2