2014-08-02

Postmodernistisk förskola

På Botkyrka kommuns hemsida kan man om förskolan Ugglan i Alby läsa följande (min fetstil):
Vi tar ställning för det postmoderna perspektivet på kunskap och lärande, även kallad det socialkonstruktionistiska synsättet.

​Det finns ingen absolut kunskap eller verklighet som väntar på att bli upptäckt ”därute”, det finns inga universella sanningar eller vetenskaplig neutralitet. Världen, och vår kunskap om den, är ett socialt konstruerat fenomen - som vi alla är med och bidrar aktivt till. Alla mänskliga varelser är engagerade i interaktioner med andra för att skapa mening/förståelse, snarare än söka sanningen. Världen är vår värld, förstådd och konstruerad av oss själva i samspel med andra, i detta specifika sammanhang. Därför finns det många verklighetsperspektiv i den postmoderna världen - därför är denna kunskap provosorisk och öppen för förändringar! Lärande ses som en kooperativ och kommunikativ aktivitet, i vilken människor konstruerar kunskap, skapar mening i sin värld, tillsammans med andra människor.
Att den svenska skolan enligt PISA befinner sig i fritt fall bör ses i ljuset av den institutionaliserade vetenskapsfientlighet som förskolan Ugglan är ett slående exempel på. Att den svenska debatten domineras av gapiga unga människor med radikala vänsteråsikter som tror att de vet allt – och som vill ha allt, gratis, här och nu – bör också ses i ljuset av detta, liksom det faktum att vi idag hellre diskuterar ordval än faktiska omständigheter.

Ironiskt nog är förespråkarna av den postmodernistiska syn på vetenskap och verklighet som förskolan Ugglan ger exempel på i regel väldigt selektiva när det kommer till när dessa principer skall tillämpas. Det lär, för att ta ett exempel, vara väldigt få av dem som skulle vilja flyga till semestermålet ombord på ett postmodernistiskt konstruerat flygplan. När det kommer till kritan förkastar de med andra ord själva postmodernismen, dess roll är snarare att vara en chic accessoar.

Lästips: "Postmodern Essay Generator" – genererar automatiskt postmodernistiska avhandlingar.