2014-08-12

En humanitär stormakt går till val

Igår fick en TT-notis publicerad i SvD en ganska kraftig spridning på nätet. Den handlade om att Anders Borg målade upp en tämligen dyster bild av det ekonomiska läget och förutspådde att tillväxten skulle bli lägre än väntat. Det var emellertid inte främst detta som föranledde så många att dela artikeln. I artikeln kunde man nämligen också läsa följande:
Finansministern säger även att utvecklingen i Syrien och Irak kommer att innebära en "ganska påtaglig ökning" av kostnaderna för asyl och integration.

— Det handlar om betydande miljardbelopp som också kommer att ackumuleras upp över åren. När vi har en kraftig ökning av inflödet så tar det tid att få det igenom systemet, säger Borg om kostnaderna för asyl och integration.

Det handlar om kostnadsökningar för 2014 och 2015, som sedan kommer att ackumuleras "till rätt betydande effekter framåt".
Vad Borg säger är ganska alarmerande, i synnerhet i en ekonomisk nedgång. Bakom Borgs torra och ganska abstrakta ekonomiska resonemang döljer sig nämligen en högst konkret verklighet. Vad Borg säger kommer nämligen obönhörligen visa sig i form av antingen sämre offentlig service, lägre bidrag, höjda skatter, högre statsskuld, högre arbetslöshet eller en kombination av dessa.

Här kommer såklart många invända att antalet människor på flykt just nu är väldigt högt, vilket såklart är helt riktigt i sak. Den som argumenterar för en generös asylpolitik har många goda argument på sin sida, men vad som ständigt försvinner ur debatten är det faktum att Sverige är EU:s största asylland. Inte ens de flera gånger större länderna Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien ger fler positiva asylbesked än Sverige.

Hur mycket får det egentligen kosta att vara en "humanitär stormakt"? Vilka ekonomiska uppoffringar är det svenska folket egentligen beredda på? Är det de redan extremt hårt beskattade svenskarnas skyldighet att även betala för EU:s största asylmottagande? Dessa frågor borde såklart vara högaktuella i debatten så här en månad före valdagen, men det är de inte. Inte för att svenskarna är ointresserade, men för att åsiktskorridorens grindvakter har gjort bedömningen att de inte bör lyftas.

Tvärtom tycks åsiktskorridorens grindvakter ha funnit TT-notisen alltför kontroversiell, varför alla referenser till invandring nu helt har försvunnit från SvD:s artikel. Den ursprungliga texten kan emellertid fortfarande läsas i Skånskan.

Lästips: Nyhetsbyrån Reuters skildring av samma nyhet
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, Dag1, Dag2, SMP1, SMP2, SMP3, SMP4, SMP5, SMP6, SMP7, SMP8, BT, Re1, Re2, Ex1, SR