2014-08-18

Samhällsdebatten har havererat

I måndags fick en TT-notis från nyhetsflödets bakre regioner stor spridning på nätet. Den handlade om hur Anders Borg målade upp en dyster bild av det ekonomiska läget, en bild i vilken stora kostnader för den förda invandringspolitiken hade en betydande roll. Sin höga grad av relevans till trots fick denna nyhet aldrig något större genomslag i media, tvärtom valde SvD så småningom att rensa den fullständigt från allting som hade med invandring att göra.

Efter detta var det tyst i några dagar, ända tills SvD:s ledarskribent Sanna Rayman gjorde det jobb som nyhetsjournalisterna inte hade gjort. Den "ganska påtagliga ökning" Anders Borg hade talat om visade sig bland annat handla om att Migrationsverket begärde 48 miljarder kronor i ökade anslag under den kommande mandatperioden. Till detta kommer såklart bland annat de ökande kostnaderna för etableringsersättning och socialbidrag som följer av att Sverige inte bara är EU:s största asylland, utan även har det största sysselsättningsgapet i OECD mellan infödda och invandrare.

I lördags valde så Reinfeldt att sent omsider förklara för väljarna vad som var på väg att hända. Pengarna var slut, förklarade Reinfeldt, det fanns inget längre något budgetutrymme för reformer under den kommande mandatperioden. Vår status som EU:s största asylland var regeringens högsta prioritet. Försvaret, skolan, sjukvården och skattesänkningarna fick helt enkelt ställa sig längst bak i kön.

Igår medverkade riksdagspartiernas ekonomiska talesmän i direktsänd ekonomidebatt i SVT. Att Reinfeldt dagen före hade låtit meddela att vår status som EU:s största asylland medför att det inte längre finns något ekonomiskt reformutrymme nämndes emellertid inte med ett enda ord. Detta är onekligen intressant i ljuset av att så många människor såväl förnekar existensen av en åsiktskorridor, som hävdar att public service uppfyller kravet på objektivitet.

Som för att göra en desillusionerad väljare ännu lite mer desillusionerad bjöd den svenska valrörelsen idag på ytterligare två lågvattenmärken. En skenhelig idiot valde att "tårta" Göran Hägglund, det vill säga en av ytterst få partiledare som idag kan stoltsera med att på samma gång stå för något, ge ett sympatiskt intryck och vara värd att lyssna på. För det andra lågvattenmärket stod LO, då de satte likhetstecken mellan rasism och det faktum att Migrationsverket behöver redovisa sina utgifter.

Läs också: Anybody's Place, Bubbavel, Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, LT1, LT2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Bar, SMP1, SMP2, SMP3, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Av1, Av2, NT1, IDG1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SR2

13 kommentarer:

 1. LO - Lågt Omdöme.
  De är pinsamt korkade och enligt egen definition rasister, de vill knappast ha en arbetskraftinvandring eftersom det äventyrar deras medlemmars anställning och löner och de är livrädda för att de ska gå över till SD. Alltså smyger de in liknande retorik utan att tala ur skägget.

  Du glömde morgonens face-palm: http://www.svt.se/nyheter/af-saknas-pengar-for-att-hjalpa-nyanlanda

  SvaraRadera
 2. Jadu, jag skall nog för säkerhets skull undvika att försöka beskriva vad jag känner inför LO:s spya idag. Men "bottenlöst äckel" ger kanske en fingervisning.

  SvaraRadera
 3. Men vi är positiva till flykttingmottagandet
  http://www.svt.se/nyheter/val2014/majoritet-for-att-ta-emot-flyktingar

  SvaraRadera
 4. Såg den. Avviker en hel del från vad t ex SOM:s siffror visar.

  Problemet med såna är hur som helst att folk får ta ställning utifrån otillräckligt faktaunderlag. Om frågan kompletterades med vad det kostade, hur många det rör sig om, att vår integrationspolitik är sämst i OECD, att vårt asylmottagande är störst i EU och att nationalekonomer anser det vara oförenligt med välfärdsstaten i längden, så skulle förmodligen svaren bli helt annorlunda.

  Problemet är att folk är väldigt omedvetna om det där, helt enkelt för att såväl politiker som media tiger ihjäl det.

  SvaraRadera
 5. Maja: jag följde den där länken till svt, och såg hur enkelt det är att vinkla en undersökning.

  Ja, 62% vill ta emot lika många eller fler flyktingar. Men samtidigt vill 68% ta emot lika många eller färre flyktingar. Så man skulle lika gärna kunna skriva en artikel om hur en majoritet av folket är emot den kommande flyktingvågen från Syrien. Men då lär väl avpixlat vara enda tänkbara framtida arbetsgivaren för den journalist som gör det.

  SvaraRadera
 6. Kolla SOM-undersökningarna, de är otvetydigt för mindre av invandring.

  SvaraRadera
 7. De högmodiga svenska journalisterna struntar i sitt demokratiska uppdrag att granska makthavarna. Tvärtom driver de politikerna framför sig att utföra allt vettlösare beslut för skattebetalarnas pengar. Pengar som vi godtroget betalar för att våra förtroendevalda ska ordna medborgarnas välfärd. Politikerna sviker vårt förtroende och låter våra pengar rinna iväg i en allt stridare ström som inte går till väljarnas välfärd, detta utan ärlig information om vad som sker. I en äkta demokrati skulle inte ett gigantiskt demografiexperiment kunna genomföras utan att först redovisas med med alla konsekvenser för medborgarna, som då sannolikt skulle säga NEJ TACK! Sverige håller på att förvandlas till en demokratur. Det är så sorgligt.

  SvaraRadera
 8. Hans Odebergs observation är såklart klockren. Det finns två lika korrekta sätt att presentera siffrorna, och det är knappast någon slump att det var det ena men inte det andra som användes i SVT:s (och DN:s) rapportering.

  Sen har vi frågeställningen, som har tillägget "med tanke på de krig och oroligheter som just nu pågår i världen". Fråga med eller utan detta tillägg, och du får också olika svar. Betänk sedan att tillägget också lika väl hade kunnat vara "trots de hårda belastning på det offentliga finanserna detta innebär"

  Därtill använder frågeställningen sig som vanligt av formuleringen "flyktingar". Det där är ett intressant ord, eftersom så gott som alla icke-västliga invandrare kallas för just för flyktingar i Sverige. Av dessa är emellertid betydligt fler anhöriginvandrare än asylsökande, vilket ger en ganska missvisande bild av verkligheten och dessutom gör opinionsundersökningens frågeställning väldigt luddig.

  Även "papperslösa" (dvs illegala invandrare) kallas väldigt ofta för just flyktingar, trots att deras status som "papperslösa" beror på att de saknar flyktingskäl.

  SvaraRadera
 9. Högmod går före fall

  SvaraRadera
 10. Migrationsverket har blivit tilldelad budget för 2104 ca 12 miljarder inklusive påslag, någon mer tilldelning har inte utbetalats.
  De 48 miljarder som nämns är utifrån en av flera prognoser och scenarion som spänner över 4 år. Alltså 12 miljarder om året i 4 år. Dessa uppgifter finns att läsa på migrationsverkets hemsida.

  Att jämföra med julhandeln som omsätter ca 35-40 miljarder om året, eller att det försvunnit ut över 9 miljarder skattekronor till utländska riskkapitalbolag.

  SvaraRadera
 11. Jag skrev klart och tydligt att det gällde över hela mandatperioden. Jag skrev också att dessa kostnader bara är en liten del av den totala kostnaden.

  2009 (då invandringen var betydligt mindre än vad den är nu) uppskattade regeringens utredare den totala kostnaden till mellan 54 och 73 miljarder om året och det finns många som hävdar att detta var i underkant.

  Vad de utländska riskkapitalbolagen beträffar är för övrigt inte detta kostnadsökningar, utan pengar som annars istället hade försvunnit i den offentliga byråkratin. Det är möjligt att servicen har blivit sämre tack vare dylika privatiseringar (mig veterligen finns det inte särskilt mycket forskning i frågan), men det har inte blivit dyrare. Snarare tvärtom, vilket är anledningen till att kommunerna så ofta väljer att lägga ut tjänsterna på entreprenad.

  SvaraRadera
 12. På tal om statistik..

  Detta är en scen från TV-serien Javisst, herr premiärminister

  Sir Humphrey Appleby förklarar hur man kan få det resultat som man önskar, genom att ställa ledande frågor, i en opinionsundersökning.

  SvaraRadera
 13. Utmärkt exempel! :)

  I det aktuella fallet kom frågeställningen med tillägget "med tanke på de krig och oroligheter som just nu pågår i världen".

  Intressant vore dock att veta vilka skillnader i utfall man hade fått om det istället hade stått "med tanke på att vi är EU:s största asylland", "med tanke på att vi har OECD-ländernas största sysselsättningsgap mellan infödda och invandrare" eller "med tanke på de stora belastningarna på statsbudgeten".

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.