2014-10-12

Asylstatistik för EU/EFTA, första halvåret 2014

Jag skrev tidigare idag ett inlägg i vilket jag i diagramform illustrerade asylmottagandet i EU- och EFTA-länderna under första kvartalet 2014, baserat på statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat. Efter att jag hade skrivit detta inlägg hittade jag motsvarande Eurostatuppgifter även för det andra kvartalet 2014. Med uppgifter för både kvartal ett och två kan diagrammen utökas till att omfatta hela det första halvåret 2014.

När man kombinerar Eurostats statistik med siffror över antalet invånare i samma länder, erhåller man följande diagram över antalet asylsökande per 2000 invånare i respektive land under tidsperioden:För antalet positiva asylbesked (i första instans) per 2000 invånare i de aktuella länderna, ser motsvarande diagram ut som följande (notera att den nivå på asylmottagandet som Sverigedemokraterna förespråkar ligger med som referens, och hamnar i nivå med det antal positiva asylbesked som Italien och Tyskland ger):Kommentarer
  • Att jämförelsetalen är uträknade per 2000 invånare, och inte per 1000 invånare, är för att förenkla jämförelsen med motsvarande siffror för hela år. En sådan jämförelse med 2013 års siffror visar till exempel på en betydande ökning i antalet positiva asylbesked per capita. För 2014 som helhet kommer ökningen med allra största sannolikhet att bli ännu högre då det, enligt Migrationsverket, alltid blir en ökning på hösten.
  • Siffror för Österrike saknas i Eurostats statistik.
  • Att kontrollera mina siffror är såklart inte helt enkelt, då de är en kombination av siffror från Eurostats PDF-filer och uppgifter om antalet invånare i olika länder tagna från Wikipedia. Om någon journalist, bloggare eller annan opinionsbildare vill ta del av den Excelfil i vilken jag sammanställt uppgifterna är det bara att kontakta mig på fnordspotting [at] gmail.com.

DN1, DN2, Sk1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SMP1, SMP2, SMP3, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, LT1 LT2 Ex1, Ab1, Ab2, Ab3