2014-10-12

Asylstatistik, första kvartalet 2014

På Migrationsverkets statistiksida finns en länk till Eurostats statistik över asylmottagandet i EU- och EFTA-länderna under första kvartalet 2014. Om denna statistik kombineras med uppgifter över samma länders befolkning, erhåller man följande diagram över antalet asylsökande per 4000 invånare i respektive land under samma tidsperiod:För antalet positiva asylbesked (i första instans) per 4000 invånare ser motsvarande diagram ut som följande (notera att den nivå på asylmottagandet som Sverigedemokraterna förespråkar ligger med som referens, och hamnar i nivå med det antal positiva asylbesked som Tyskland ger):Kommentarer
  • Att jämförelsetalen är uträknade per 4000 invånare, och inte per 1000 invånare, är för att förenkla jämförelsen med motsvarande siffror för hela år. En sådan jämförelse med 2013 års siffror visar till exempel på en betydande ökning i antalet positiva asylbesked per capita. För 2014 som helhet kommer ökningen med allra största sannolikhet att bli ännu högre då det, enligt Migrationsverket, alltid blir en ökning på hösten.
  • Siffror för Österrike saknas i Eurostats statistik.
  • Notera att för Maltas räkning ligger antalet positiva asylbesked på en betydligt högre nivå än antalet asylsökande under perioden. Detta beror sannolikt inte på att Malta är mer benäget att ge positiva asylbesked, då antalet positiva asylbesked (565) under perioden är betydligt större än antalet som sökte asyl 200). Sannolikt rör det sig om en eftersläpning i behandlingen av ansökningar från en tidigare asylvåg.
  • Att kontrollera mina siffror är såklart inte helt enkelt, då de är en kombination av siffror från Eurostats PDF-fil och uppgifter om antalet invånare i olika länder tagna från Wikipedia. Om någon journalist, bloggare eller annan opinionsbildare vill ta del av den Excelfil i vilken jag sammanställt uppgifterna är det bara att kontakta mig på fnordspotting [at] gmail.com.

Sk1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SMP1, SMP2, Sk1, Sk2, NSk1, LT1 Ex1, Ab1, Ab2, Ab3