2014-11-10

Budgethoppet lever

Idag presenterade så Alliansen sitt gemensamma budgetförslag. Spekulationerna om att denna budget avsiktligt skulle vara utformad på ett sådant sätt att Sverigedemokraterna definitivt inte skulle kunna tänka sig att rösta för densamma visade sig vara obefogade. Alliansen och regeringen lägger i sina budgetförslag lika mycket på invandring och integration.

Jag hade såklart önskat att Alliansen hade lyssnat på någon av de kloka borgerliga opinionsbildare som har börjat tala allvar om invandringsfrågan på sistone, men det vore lögn att påstå att jag hade förväntat mig detsamma. Att man inom Alliansen inte har slagit knut på sig själva för att det egna budgetförslaget inte skall gå igenom är, givet de låga förväntningarna, trots allt en positiv nyhet.

Något mer överraskande är att allianspartierna idag meddelade att man inte ämnar försöka fälla delar av regeringens budget via utskottsinitiativ, trots att det rödgröna blocket i strid med juridisk expertis öppnade upp för detta häromåret. Personligen hade jag mer än gärna sett att Alliansen, om det blir regeringens budget som riksdagen till slut antar, sätter så många käppar i hjulet för regeringen som det bara går. Det finns emellertid några tungt vägande skäl till att avstå från att göra detta via utskottsinitiativsmodellen.

Om förra årets utskottsinitiativ i syfte att stoppa sänkningen av brytpunkten för när statlig skatt skall utgå tillåts bli en engångsföreteelse, finns det hopp om att budgetreglerna och den negativa parlamentarismens principer fortsätter att tjäna Sverige väl även framöver. Om Alliansen däremot ger igen ordentligt för förra året, riskerar det i praktiken bli omöjligt för framtida minoritetsregeringar att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik.

Därtill kommer att sista ordet om den sänkta brytpunkten ännu inte är sagt. Huruvida det rödgröna blockets agerande var förenligt med grundlagen utreds just nu av Högsta förvaltningsdomstolen. Finner man att förfarandet var okonstitutionellt kommer Skatteverket att tvingas betala tillbaka mellan tre och fyra miljarder kronor till skattebetalarna.

Jag kan inte med all god vilja i världen påstå att jag är nöjd med sakernas tillstånd, men efter dagens besked är jag åtminstone inte mer missnöjd än igår. Jag är tämligen övertygad om att den icke-socialistiska riksdagsmajoritet som utgör den svenska oppositionen när det kommer till kritan kommer att svika sina väljare, men än har de åtminstone alla möjligheter att bevisa att jag hade fel.

Läs också: Anybody's Place, Löjesguiden
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Av1, Av2, Av3, Av4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8